فراخوان برای دفاع از زنان و تامین حقوق آنان

با نزدیک شدن روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، مجلس زنان حزب اتحاد دمکراتیک، کنگره ستار و مجلس زنان سوریه در شهرهای حسکه، قامیشلو سمینارهایی را برای مردان برگزار کرده و بیانیه‌های را منتشر کردند. در شهبا هم بیانیه‌ای به مناسبت این روز منتشر شد.

مجلس زنان حزب اتحاد دمکراتیک روزگذشته بیانیه‌ای را به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر کرد. در این بیانیه برنامه‌های مرتبط با این روز برای از میان بردن خشونت علیه زنان اعلام شدند. این بیانیه در مقابل دفتر مرکزی حزب اتحاد دمکراتیک در شمال شهر قامشلو از سوی دیدم علی و روزالین بکر قرائت شد. زنان با در دست داشتن تصاویری از زنان مقتول، قتل و هدف قرار دادن زنان را محکوم به خشونت علیه زنان نه گفتند.

مجلس زنان احزب اتحاد دمکراتیک در بیانیه خود با اشاره به تفوق سیستم حاکم از طریق ذهنیت مردسالار اعلام می‌کند که حیات دمکراتیک در میان بخش‌های جامعه پیشرفت کرده و عصر الهه مادران را به دوران بردگی تبدیل است. امروز در دوران نیروهای حاکم مردسالار، تنها در جایی که مقاومت و مبارزه وجود داشته باشد می‌توان به تحقق صلح و امنیت امید بست.

این مجلس همچنین در برنامه اقدامات و فعالیتهای خود اعلام نمود که سمینارهای ویژه‌ای را برای زنان در روستاها، مناطق و شهرهای برگزار می‌کند. همچنین در کمپ‌های واقع در روژآوا سمینارهایی را در رابطه با ابعاد خشونت علیه زنان، قوانین زنان و ازدواج برگزار می‌کند.

حسکه

در همین چارچوب کنگره ستار با هماهنگی حزب اتحاد دمکراتیک سمیناری را در مبارزه با خشونت  علیه زنان در شهر توین از توابع شهر حسکه برگزار کرد. در یرگزاری این سمینار ده‌ها نفر از اعضای حزب و کنگره ستار و ساکنان این شهرک شرکت کردند.

در این سیمنار نماینده مجلس حزب اتحاد دمکراتیک، عبدالغنی اوسو سخنرانی کرده و با اشاره به خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان، علل آن و ذهنیت پدرسالار اعلام نمود که رهایی زنان از بردگی می‌تواند به رهایی جامعه منجر شود. وی در ادامه افزود: از ابتدای انقلاب روژآوا زنان با اراده قدرتمند و نستوه خود را در تمام عرصه‌ها به اثبات رساندهاند. انقلاب را به حرکت درآورده اند و به نمادهای آزادی تبدیل شده‌اند.

اوسو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که پروژه دمکراتیک و مفهوم ریاست مشترک مفاهیم جدیدی به شمار می‌روند. این دو برای تحقق برابری بین زنان و مردان و برای از میان برداشتن ظلم ایجاد شده و زنان بعد از چندین سال از بردگی و فرودستی توانسته‌اند به حقوق خود دست پیدا کنند.

در همین چارچوب مجلس زنان سووریه هم در رابطه با انواع مختلف خشونت علیه زنان، علت‌های ان و راه‌های حل آن سمیناری را برگزار کرد. این سمینار از سوی سعاد خلو برگزار شد. سعاد خلو در این سمینار با اشاره به تاثیرات روانی خشونت خواهان گسترش درک جدید از مبارزه با خشونت از علیه زنان و ترویج آن در رسانه‌ها و فضای وب شد.

شهبا

در کانتون شهبا هم اتحادیه زنان جوان با همان هدف، با مشارکت ده‌ها نفر از اعضای خود در منطقه اخرس بیانیه‌ای را منتشر کرد. زنان جوان با در دست داشتن پرچم‌های اتحادیه جوانان، رهبر آپو خواهان نه به خشونت علیه زنان شدند. رانیا الحسین از اعضای اتحادیه زنان جوان این بیانیه را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است که هدف اصلی ما ایجاد جامعه‌ای آزاد و حیاتی مشترک و برابر است. با تفکر و فلسفه ررهبر آپو ما در مقابل هر کسی که عله زنان دست به خشونت بزند، می‌ایستیم.