فراخوان کژار-اروپا برای حضور سازمان‌یافته در میدان‌ها

کژار-اروپا: ضمن اعلام حمایت همه‌جانبه‌ی خود، اعلام می‌داریم که برای پایان‌دادن به فاشیسم، بردگی و نابودی زنان؛ حضور منجسم‌تر و سازمان‌یافته‌تر تک‌تک ما می‌تواند به تغییر سرنوشت جامعه ایران و خلق‌ها و آزادیخواهان منجر شود.

یکسال از فمیساید دولتی ژینا توسط حکومت تئوکراتیک و زن‌کش جمهوری اسلامی می‌گذرد. از قتلی که جرقه انقلابی بی‌همتا را در تاریخ ایران زد. انقلاب ژن ژیان آزادی که با درک عمیق ریشه سلطه و قدرت‌طلبی با پیشاهنگی زنان و انسان‌های آزادیخواه توانست نه تنها سیستم هزاران ساله مردسالاری در ایران را هدف بگیرد؛ بلکه پراکندگی جنبش‌های مدنی و سیاسی را مورد تغییر اساسی قرار داده و زنان و انسان‌های جغرافیای سیاسی ایران را با هر هؤیتی کنار هم و یک‌صدا در مقابل جمهوری اسلامی قرار داد.

مسلما ژن ژیان آزادی در کوردستان تازگی نداشه، سنت مبارزه و مقاومتی است که هم از نظر فلسفی و تئوری و هم با جهان‌بینی متفاوت، سعی در بنیان‌نهادن جامعه‌ای بر پارادایم دموکراتیک و اکولوژیک مبتنی بر آزادی زنان دارد. همزمان که با ستم، استعمار و استثمار مبارزه می‌کند؛ پروسه اتو دموکراتیزاسیون را نیز در جامعه و نهادهای تشکیل‌دهنده‌اش برعهده گرفته است.

در طول دهه‌ها حکومت دولتمردان جمهوری اسلامی؛ زنان در کوردستان لحظه‌ای دست از مبارزه برنداشته و خود را نیز سازماندهی کردند. در این راه و تا رسیدن به این انقلاب، زنان پیشاهنگی همچون زیلان په‌پوله، زیلان گابار و شیرین علم‌هولی و دهها زن مبارز دیگر جان‌باخته و امروز نیز رفیق زینب جلالیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همراه تمام زنان مبارز دیگری که در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، درس مقاومت و آزادزیستن را می‌آموزد و انقلاب ژن ژیان آزادی در راستای همسن مقاومت است.

بدون شک ژینا اولین و آخرین قربانی ماشین کشتار و قتل‌عام زنان از سوی نظام مردسالار نبوده و نخواهد بود و این کشتار توسط نظام قدرت جهانی و منطقه‌ای سابقه‌ای هزاران ساله دارد. اما همزمان که سیستم دولت نقش مهمی در تعمیق مشکلات دارد، در زمانی که وضعیت کشوری بحرانی است به‌ویژه اگر مشکل اصلی هؤیت و موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی زنان باشد؛ دولت خود سرچشمه مشکلات و ژینوساید زنان می‌شود. اکنون نیز حجاب اجباری به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و ذاتی اسلام سیاسی و بنیان ایدئولوژی اسلام‌گرایی؛ زن را با ذهنیتی ابژه‌گونه برده‌ی مرد-قدرت ساخته است. هزاران سال است که پایه و ذات زندگی؛ یعنی همان زنان را در قالب گفتمان و زیر لوای اسم‌ها و رنگ‌های مختلف قتل‌عام می‌کنند.

رهبر آپو اندیشمند و معمار کنفدرالیسم دموکراتیک و بنیانگذار شعار و فلسفه ژن، ژیان، آزادی می‌گوید: "برای درک وضعیت آزادی هر جامعه، به وضعیت آزادی زنان در آن جامعه نگاه کنید. زنان شالوده واقعی جامعه بشری هستند و نمایانگر یک حیات آزاد و اخلاقی می‌باشند. به یقیین می‌توان گفت که منشا حل همه گرفتاری‌‌ها و بحران‌های جامعه که نظام استبدادی و سرمایه‌داری مردسالار به نفع طبقه حاکم بر جامعه تحمیل کرده است، تنها در حل مشکلات زنان است."

مسئله زن مسئله‌ای جهانی است و به‌دلیل دارابودن هؤیت زن، هرجا که باشیم، مورد هجوم و تجاوز نظام مردسالار و ضد زن قرار می‌گیریم و این دال بر این حقیقت است که مشکلات زنان بر همه مشکلات دیگر در جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد. انکار هؤیت خلق‌ها در ایران و سعی در به‌بردگی‌کشیدن جامعه نیز از همین سرچشمه می‌گیرد.

با وجود به‌کاربردن تمامی راههای ارعاب و سرکوب توسط رژیم ایران؛ انقلاب ژن ژیان آزادی به‌عنوان مطالبه و آلترناتیوی که بتواند به بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جنسی- جنسیتی پاسخ داده و آنها را به‌صورت ریشه‌ای بررسی کرده و سوالات بی‌جواب را پاسخ داده است. نیز توسط خلق‌های عرب، آذری، بلوچ، گیلک، مازنی، فارس و غیره برگرفته از تجارب و آزمونی که قبلا در روژآوای کوردستان مورد اجرا قرار گرفته و همه خلق‌های آن جغرافیا حیاتی مسالمت‌آمیز درکنار هم داشته‌اند؛ با آغوشی باز مورد استقبال قرار گرفته و سرمشق مبارزه تمام خلق‌های ایران قرار گرفته است.

بحران در ایران عمیق‌تر می‌شود و واکنش مردم به‌ویژه زنان مشهود است. زنان در یک سال گذشته در اعتصابات و تظاهرات‌های اعتراضی در تمام شهرهای ایران در رابطه با قتل حکومتی ژینا امینی شرکت کردند و نقش رهبری را در قیام‌ها داشتند. مبارزه‌ای که از سوی حکومت جوابی به‌جز سرکوب و خشونت هرچه بیشتر دریافت نکرد. خشونتی که نتیجه ترس این رژیم سفاک در مقابل مردم است.

عدم حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جانب حکومت، پرشدن زندان‌ها از زنان فعالین حوزه‌های مختلف، پایین‌آمدن سن ازدواج دختران بر اساس دین سیاسی و مذهب برای تسخیر اراده و قدرت زنان، افزایش سطح فقر، بیکاری و غیره چهره واقعی دولت ایران را نشان می‌دهد که هیچ راه‌حلی برای مردم ایران ندارد. برعکس یک نظام سرمایه‌داری و دولتی اشغالگر و ضد بشری است و باید سرنگون شود.

در این شرایط سخت؛ زمینه‌های مشروع زیادی برای گسترش مبارزات آزادی وجود دارد.

به‌مناسبت اولین سالگرد انقلاب ژن، ژیان، آزادی ما به‌عنوان کژار در اروپا از همه اقشار جامعه، سازمان‌های مدنی، جوانان، روشنفکران، معلمان، کارگران، دانشجویان، دانش‌آموزان، فعالان حقوق بشر و فعالین محیط زیست، نویسندگان و هنرمندان و به‌ویژه زنان و جوانان دعوت می‌کنیم که در اعتصاب و قیام ۲۵ شهریور علیع اقدامات فاشیستی دولت-مردان تهران شرکت کرده و به آنان درود می‌فرستیم و پشتیبانی همه جانبه خود را از آنان اعلام می‌داریم.

با حضور مردم عزیزمان بر مزار شهدای هر شهر به آنان درود می‌فرستیم.

برای پایان‌دادن به فاشیسم، بردگی و نابودی زنان، مشارکت تک‌تک افراد به‌ویژه زنان و جوانان در این مرحله‌ی حساس که با شعار "ژن، ژیان، آزادی" آغاز شده؛ ضروری است. زیرا هرچقدر ما منسجم‌تر و سازمان‌یافته‌تر با اراده آزاد به‌میدان بیاییم؛ همان اندازه می‌توانیم سرنوشت خود را تغییر و از نظر هؤیتی خود را بازتعریف نماییم.

ما یکبار دیگر به‌عنوان کژار در اروپا؛ یاد و خاطره شهید ژینا امینی و همه شهدای انقلاب ژن، ژیان، آزادی را گرامی می‌داریم و شهادت آنان به‌دست رژیم اعدام را محکوم می‌کنیم. با تمام قوا حمایت خود را از خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی و قربانیان و آسیب‌دیدگان این انقلاب اعلام کرده و به همه اقشار جامعه که در اولین سالگرد انقلاب در میدان‌ها و در عرصه مبارزه به‌صورت سازمان‌یافته حضور دارند؛ درود می‌فرستیم!