فرماندهی قرارگاه واحد‌های زنان آزاد: همچون سارا-ها و سما-ها خواهیم جنگید

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژا ستار به مناسبت ٨ مارس بیانیه‌ای منتشر کرد و ضمن شادباش روز جهانی زن اعلام نمود:"ما همچون سارا و سما با دشمن می‌جنگیم و قطعا دشمن را شکست می‌دهیم. اکنون زمان آزادی و آزادنمودن است."

فرماندهی قرارگاه مرکزی واحدهای زنان آزاد (YJA Star) با صدور بیانیه‌ای ٨ مارس، روز جهانی زنان زحمت‌کش و مبارز را تبریک گفت. متن بیانیه یژا ستار به این شرح است:

"ما در روزهایی بسر می‌بریم که سرتاسر ایستادگی است، زنانی که به پیشاهنگی برخواسته‌اند علیه تمامی فرادستانی که فاشیسم و بردگی را تحمیل می‌کنند فرمان ایست داده‌اند. مقاومت زنان در مراحل تحول نقش بزرگی را ایفا نموده و صداهی هلهله آزادی در تمامی جهان گسترش یافته است. ما نیروهای یژاستار در این مرحله خود را اماده می‌کنیم که از ٨ مارس، روز جهانی زنان زحمت‌کش استقبال کنیم. روز جهانی زنان زحمت‌کش را به رهبر آپو تبریک می‌گوییم که با تولد خویش از جوهر این روز محافظت کرده و گفته است؛'نه تنها یک روز، بلکه باید همه‌ی روزها متعلق به زنان باشند'، بر این مبنا روز جهانی زن را به تمامی زنانی که علیه فاشیسم، علیه انواع شکنجه‌هایی که با ذهنیت مردسالاری تحمیل می‌شوند، علیه هرگونه حکم دولت‌ها بر زنان، علیه بردگی و خشونت از دسترنج خود صیانت به عمل می‌آورند، از خود دفاع می‌كنند، مقاومت می‌کنند و برای آن می‌جنگند شادباش می‌گوییم. ما یاد کلارا زتکین، رُزا لوکزامبورگ و تمامی شهیدانمان که خود را فدای جنبش آزادی  زنان نموده و جامعه‌ای آزاد آفریده‌اند، ارزش‌های آزادی را کسب کرده‌اند و با صرف هزینه‌های بسیار این روز را به زنان جهان هدیه کرده‌اند گرامی می‌داریم و پیمان می‌بندیم که آرمان‌های آنان را محقق کنیم و راه آنها را ادامه دهیم.

مقاومت جنگ هفتانین که گریلاهای یژا ستار با عزم و اشتیاقی بزرگ پیشاهنگی آنرا بر عهده گرفته بودند مهر خود را بر سال ٢٠٢٠ حک کرده است. با نتایج کسب شده آن برای خصوصا برای زنان و خلقمان، با ایمان و پافشاری بر اینکه «قطعا فاشیسم فرومی‌پاشد» با شعله‌ور کردن این مقاومت وارد سال ٢٠٢١ شده‌ایم. از هم‌اکنون به خلق‌ها نوید می‌دهیم که سال ٢٠٢١ زنان با ایستادگی خود آزادی را کسب خواهند کرد. همچنانکه همه شاهدند «آزادی زن» که رهبر آپو آنرا «پروژه ناتمام من» عنوان کرده بود با مقاومتی بزرگ انقلاب‌هایی را به ثمر می‌رساند و بسوی سربلندی به پیش می‌رود، با مقاومت گریلا پایه‌های فاشیسم را تکان می‌دهد و فرومی‌پاشد. بدیهی است مقاومت گریلا با روح بزرگ فدایی در عملیات اشغالگرانه گاره، ارتش فاشیست ترک، خصم زنان و ذهنیت تجاوزگر را شکست داده است، این پیروزی را در نتیجه نوسازی گریلا مهیا شده و به شیوه‌ای واضح نتایج خود را آشکار کرد و رژیم فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ در آستانه فروپاشی قرار داده است. بدون شک نیروی اساسی که این مقاومت را شعله‌ور می‌کند رهبر آپوست و آنکه این روحیه را به پیش می‌برد حزبمان پاژک و پ.ک.ک است.

پس از ارائه ایدئوژوی رهایی زن از سوی رهبر آپو، ٨ مارس از لحاظ «خودبودن» معنادارتر شده و به معنی ژرف‌تری رسیده که به تمامی روزهای زندگی رنگ بخشیده است. واقعیتی که رهبری ما با درک احساسات و افکار زنان، زمینه‌‌ ارتشی شدن و حزبی شدن زنان را آفریده است. همچنین با حضور رفیق سما یوجه که بدن خویش را پلی میان ٨ مارس و ٢١ مارس قرار داده و خویش را فدا کرد، همچون فرمانده بزرگ زندگی آزاد میراثی اصیل را فراهم نمود و ما نیروهای یژا ستار را تا به امروز هدایت کرده است. مبارزه سمبل زن آزاد رفیق سارا در راه رهبری ما، وی را به حقیقتی که نه تنها برای ما بلکه به پیشاهنگ تمامی زنان مبدل نمود. هر گریلای یژا ستار که راه سارا را برگزیده‌ است برای آنکه سزاوار پیشاهنگی این مبارزه باشد تلاش می‌کند.

تنها با خوددفاعی می‌توان در مقابل قتل‌عام زنان پاسخ داد

هر اندازه که مقاومت زن و مبارزه آزایدخواهی آنان شعله‌ورتر می‌شود شکنجه و تجاوز هم افزایش می‌یابد. آشکار است که علیه تجاوزگری‌هایی که در کوردستان از سوی دولت ترک انجام می‌شوند و زنان در کشور ترکیه از سوی مردان به قتل می‌رسند، زنان تنها به شیوه‌ی خودفاعی می‌توانند پاسخ دهند. ما نیروهای یژا ستار علیه دولت فاشیست ترک که با فاشیسم، اشغالگری، شکنجه و تجاوز به مطالبات آزادیخوانه و دمکراتیک زنان و خلق‌ها پاسخ می‌دهد، مبارزه خود را ارتقا می‌بخشیم و به حساب این ذهنیت می‌رسیم. ما برای مبارزه با این ذهنیت همیشه آماده‌ مبارزه هستیم و هزینه‌های آنرا به جان می‌خریم. پایبندی به این گفته، پیمان ما با شهیدان قهرمانمان است. در کوهستان‌ها نیروهای یژاستار و نیروهای ه.پ.ژ، در شهرها و دشت‌ها نیروهای ی.ژ.ش، ی.پ.ژ و ی.پ.س/ژن در عرصه خوددفاعی زنان، با مقاومت و موضعی قاطع بر خط مشی آزادی، مبارزه با هرگونه از ظلم، نژادپرستی و اشغالگری را شعله‌ور نموده و به وظایف خود عمل خواهند کرد.

نیروهای فاشیستی که زنان را هدف حمله قرار داده و درصدد ضربه زدن به جامعه از این طریق هستند ما همچون حقیقت زنانی که خود را نیرومند و سازماندهی نموده‌اند در میدان حاضر خواهیم بود و بر این مبنا به حملات پاسخ می‌دهیم. ما گریلاهای یژا ستار پیشاهنگی زنان در مبارزه را وظیفه اساسی خود می‌دانیم و اراده‌های آزاد و اندیشه‌های آزاد را گردهم می‌آوریم. ما در این راستا از کارزار ک.ژ.ک با عنوان «علیه قتلعام زنان، روز روزِ زن و جامعه آزادست» استقبال می‌کنیم. با پافشاری بر آزادی فیزیکی رهبر آپو که برای ما متحمل رنج‌های بزرگی شده است و مبارزه آزادیخواهی زنان را به ارتشی شدن و حزبی شدن رساند، به ما نیرو بخشید و دستورالعمل مبارزه را به ما ارائه نموده است این کارزار را ارتقا می‌بخشیم. با جسم و روح خود اعلام می‌داریم که آزادی فیزیکی رهبر آپو اولیت مبارزه و زندگی ما می‌باشد.

اکنون زمان آزادی و آزادنمودن است

راه صیانت از میراث زنان مقاومتگر، با آزادی رهبر آپو میسر می‌شود. زیرا رهبر آپو آزادی زن را شرط اولیه آزادی جامعه عنوان کرده است، از اینرو در مقابل ذهنیت مردسالاری قدرت‌طلب، در مقابل فرهنگ کهنه‌پرستانه و سیستمی که زنان را نادیده گرفته، مرد کلاسیک را کشته و با زنان رفیق شده است.

ما نیروهای یژا ستار، آزادی رهبر آپو را محقق می‌کنیم، از میراث مقاومتگری ٨ مارس صیانت به عمل می‌آوریم. اینچنین در گرامیداشت آن شرکت می‌کنیم و با نیرویی که از آن کسب می‌کنیم به میدان جنگ پا می‌گذاریم. ما همچون سارا، سما با دشمنان می‌جنگیم و قطعا دشمن را شکست می‌دهیم. اکنون زمان آزادی و آزادنموده است."