گریلای یژا استار: مبارزه خود را بیش از پیش افزایش خواهیم داد

فاراشین میشتنور یکی از گریلاهای یژا استار با بیان اینکه آنها به عنوان یک گریلای زن به نقش خود واقف هستند، گفت: مبارزه خود را بیش از پیش افزایش خواهیم داد.

گریلای یژا استار فاراشین میشتنور گفت آنچه که نوروز را به معنای واقعی خود رساند، تلاش کسانی بود که در راه مبارزه آزادی جان باختند.

فاراشین میشتنور یکی از گریلاهای یژا استار در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) با بیان اینکه مبارزه‌ای که توسط کاوه آهنگر آغاز شده امروز در کوه‌های کوردستان ادامه دارد، گفت: این نشان می‌دهد که مبارزات آزادی کوردستان چقدر سخت و بلندپروازانه است. گریلای یژا استار میشتنور با جلب توجه به جنگ کثیف دولت ترکیه علیه گریلاها و خلق بیان کرد: این سیاست نابودگر و ظلم بزرگترین دلیل مبارزه ما است. به عنوان یژا استار، هدف قرار دادن زنان توسط رژیم ترکیه تنها خشم ما را افزایش می‌دهد.

میشتنور با بیان اینکه زنان کوردستان پیشاهنگی همه زنان را به عهده گرفته‌اند، زنجیرهای بردگی 5000 ساله را شکستند و دیوارهای ترس را فرو پاشانده‌اند، گفت: اقداماتی که در سطح خاورمیانه و اروپا گسترش یافت، گواه این امر است. به ویژه شعار «ژن، ژیان، ئازادی» بر اساس پارادایم رهبر ماست، توسط همه زنان پذیرفته شده است. نظام این شعار را تهدیدی بزرگ برای خود می‌بیند. در سایه‌ی رهبری است که زنان به این درجه رسیده‌اند. این زحمات و تلاش خلق ما و رفقای ما است که در راه مبارزه برای آزادی شهید شده‌اند که نوروز را به معنای واقعی خود می‌رساند. به عنوان گریلاهای یژا استار، ما از نقش خود آگاه هستیم و قول می‌دهیم مبارزه خود را بر این اساس بیشتر گسترش دهیم.