حداقل ١٨ نفر در مالاوی و موزامبیک جان باختند

اعلام شدە است کە بر اثر گردباد، حداقل ١٨ نفر در مالاوی و موزامبیک جان باختند.

بر اساس اطلاعیە پلیس، بر اثر طوفان فرِدی، در منطقه بلانتیار موزامبیک ١١ نفر و در استان زامبیزی آن کشور حداقل چهار نفر و در مالاوی نیز حداقل سه نفر جانشان را از دست داده‌اند.

به گفته کارشناسان هواشناسی، فرِدی بزرگترین طوفان است. گردباد فرِدی در اواخر فوریه در موزامبیک و ماداگاسکار رخداد. ١٠ نفر در موزامبیک و١٧ نفر در ماداگاسکار جان باختند.