حداقل ۴۰ دانشجو در ایران از دانشگاه اخراج شدند

حداقل ۴۰ دانشجوی دختر دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، ماه گذشته از این دانشگاه اخراج شدند.

پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی توسط "پلیس اخلاق" تهران، اقدامات رژیم ایران برای سرکوب قیام زنان همچنان ادامه دارد. شورای صنفی دانشجویان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ماه گذشته حداقل ۴۰ دانشجوی دختر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از این دانشگاه اخراج شدند.

در این بیانیه آمده است که فشارها علیه دانشجویان افزایش چشمگیری داشته و گفته شده است: دو روز پیش بیش از ۲۰ دانشجوی مقیم پردیس جلال آل احمد دانشگاه تهران از ترم دوم تحصیلی و خوابگاه محروم شده و از خوابگاه‌های خود اخراج گردیدند. مدیریت دانشگاه تهران از مجازات‌های انضباطی مانند محرومیت از تحصیل و اخراج دانشجویان به عنوان ابزاری برای حفظ اختیارات خود استفاده می‌کند. هدف آنها سرکوب شورش خلق‌های ایران است.