حمله انتحاری در کابل

در کابل، پایتخت افغانستان، در نزدیکی وزارت خارجه حملەای انتحاری صورت گرفت. در این حمله حداقل شش نفر جان‌ باختند.

نافی تاکور سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد، هدف این حمله نیروهای افغانستان بودند، اما در این انفجار ۶ شهروند غیرنظامی کشته و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

اعلام شد که این حمله انتحاری در نزدیکی وزارت خارجه صورت گرفته است. گفته می‌شود در میان آن‌ها کودک نیز وجود دارد.

در ماه‌های اخیر حملات زیادی در کابل و دیگر شهرها صورت گرفته است. داعش مسئولیت تعدادی از حملات را بر عهده گرفته است.

در ماه نوامبر، حمله‌ای در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه انجام شد و به این دلیل ۵ نفر جان ‌باختند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود.