کنفرانس ژنولوژی در دانشگاه برتن برگزار شد

همایش ژنولوژی و تاریخ کوردستان توسط دانشجویان کورد و دوستانشان در دانشگاه برتن در لوریان برگزار شد.

همایش ژنولوژی و تاریخ کوردستان توسط دانشجویان کورد و دوستانشان در دانشگاه برتن در شهر لوریان فرانسه برگزار شد. سارا مارشا، فعال مرکز ژنولوژی در بروکسل به عنوان سخنران در این کنفرانس که از ساعت 9:00 در سالن کنفرانس دانشگاه آغاز شد، حضور یافت. دوغان داغهان، دانشجوی کوردستانی که در دانشگاه برتن تحصیل می‌کند، با نمایش فیلم و روایت خود، تاریخ کوردستان را از گذشته تا امروز بیان کرد.

در بخش دوم این کنفرانس، سارا مارشا، فعال مرکز ژنولوژی در بروکسل، در جمع دانشجویان دانشگاه درباره زنان کورد و ژنولوژی با نمایش تصویر سخنرانی کرد. مارشا در سخنان خود به نکات زیر توجه کرد: ما در مورد تاریخ زنان بحث می‌کنیم، باید مبارزه زنان در برهه‌ی گذار از جامعه طبیعی به جامعه‌ای مبتنی بر دولت را به خوبی بشناسیم. مبارزه 5000 ساله زنان از مزوپوتامیا آغاز شد و تمام جهان را تحت تأثیر قرار داد. شعار "ژن، ژیان، ئازادی" در نتیجه مبارزه خلق کورد علیه نیروهای امپریالیست و اشغالگر به کوردستان و سراسر جهان گسترش یافت. اگر امروزه زنان می‌توانند خود را ابراز کنند و کمون‌های خود را مانند نمونه‌ی روژاوا ایجاد کنند، این نشان‌دهنده ارزشی است که مبارزه آزادی کوردها به بشریت داده است.

آزادی زنان اصل اساسی پ.ک.ک است. پ.ک.ک جنبشی است که آزادی کوردستان را آزادی زنان می‌داند. به این معنا باید خوب دید که زنان این جنبش با کدام ایدئولوژی و با کدام پروژه حرکت می‌کنند. با نگاهی به این موضوع متوجه می‌شویم که چرا زنان پ.ک.ک‌ هدف قرار می‌گیرند. زیرا سکینه، فیدان و لیلا زنان انقلابی بودند. آنها پیشگام بودند، می‌خواستند نظام را تغییر دهند. به همین دلیل، زنان هدف نظام هستند.

جلسه دوم همایش به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت.