لیلا گووَن: زنان باید سیستم موجود را تغییر دهند

لیلا گووَن ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در رابطه با خشونتهای سیستماتیک علیه زنان اعلام کرد: باید زنان این سیستم را از میان بردارند. دستهیابی به سیستمی دمکراتیک، تغییر سیستم موجود و خلق سیستمی بر پایه تفکرات و حقوق زنان، نیازمند مبارزه است.

تا ۲۵ نوامیر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان دو روز مانده است. زنانی که منتظر فرا رسیدن ۲۵ نوامبر هستند، در مقابله با خشونت، همچنان حضور خود را در میادین ادامه می‌دهند.

لیلا گووَن ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک شکنجه، خشونت و قتل خواهران میرابل را در زمان حکومت فاشیستی تروخیلو در جمهوری دومینیکن در سال ۱۹۶۰ به خاطر آورده و اظهار داشت که این رویه اکنون علیه زنان کورد دنبال می‌شود.

لیلا در سخنان خود با اشاره به زنان سیاستمدار کورد، ساکینه جانسز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان که در سال ۲۰۱۳ در پاریس توسط عوامل دولت ترک به قتل رسیدند اظهار داشت که: در سال ۲۰۱۶ بار دیگر سیوه دمیر، پاکیزه نایر و فاطمه اویار بر اساس همان ذهنیت در منطقه سیلوپی شرنخ به قتل رسیدند.

لیلا گووَن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان کورد همچنان مبارزات خود را ادامه داده و به همین دلیل است که همواره آماج حملاتی واقع می‌شوند که بر اساس تفکرات غالب و ظلم وستم دیکتاتورها پایه‌ریزی شده است. اما با تمامی خشونتها و قتلعامها، زنان کورد هیچگاه قدمی به عقب نگذاشته‌اند و بر همین اساس زنان باید این سیستم را زیر و رو کنند. برقراری یک سیستم دمکراتیک، بدون تغییر سیستم بر اساس تفکرات و حقوق زنان ممکن نیست و به همین دلیل لازم است که مبارزه زنان ادامه پیدا کند.

لیلا گووَن در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان کورد هم به مبارزه ملی پرداخته و هم علیه فرهنگ و ذهنیت ظلم و ستمکاری در بعد منطقه‌ای و جهانی مبارزه می‌کنند. توسط دولت فرهنگ تجاوز و شکنجه را به مناطق ما وارد نموده‌اند. ما چنین فرهنگی را نمی‌پذیریم. دختران جوان ما از سوی افسران و پلیس‌های نژادپرست مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. ما چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیریم. لازم که ما زنان کورد، ترک، علوی، سنی، لاز و چرکس بر اساس هویت زنانگیمان متحد شویم. پیش از هر چیز لازم است که ما با هویت زنانگی خودمان اعلام موضع کنیم. در ۸ مارس و ۲۵ نوامبر، همه ما دوشادوش یکدیگر، در صفوفی مشترک اتحاد و عزممان را برای مبارزه نشان خواهیم داد. مشاهده کردیم که برای تحقق قوانین استانبول زنان موضعگیری کردند، که موضعگیری بسیار مهمی بود. همزمان در شهرهای کوردستان تمامی زنان در مناسبت ۲۵ نوامبر مشارکت می کنند. کارزار از خودمان محافظت می‌کنیم که از سوی جنبش زنان آزاد آغاز شده است، در این رابطه بسیار مهم است. زیرا ما مبارزه موجود خودمان را براساس سیستم خودمان پیگیری کرده و نقش فرادستی را که می‌خواهند بر ما تحمیل کنند، به عنوان تقدیر مشاهده نمی‌کنیم. ما از نیرو و اراده ای برخوردار هستیم که بتوانیم تقدیر و سرنوشت خودمان را خود، رقم بزنیم. این موضوع نیازمند دستیابی به راه حل است و زنان کورد نیز در این رابطه از جسارتی بالا برخوردار هستند.

دفاع از خود

لیلا گووَن در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که نیروهای فرادست راهکارهای مختلفی را برای تحمیل استیلا و خواست خود در پیش می‌گیرند. در این خصوص آنها از امانکات فروانی برخوردارند، با استفاده از این امکانات به ما حمله می‌کنند. به همین علت است که ما نیز در مقابل آنان به دفاع از خودمان دست می‌زنیم. ما اعلام می‌کنیم ما سوگواری نخواهیم کرد، برعکس قیام خواهیم کرد. زیرا تنها از طریق قیام است که می‌توانیم این سیستم را تغییر دهیم. ما جسارت و شجاعت خود را از آرین میرکان، آوستا خابور، اورین خلف، ساکینه جانسز و افرادی مانند بریتان می‌گیریم. ما مانند رفقایمان، سباحت تونجل، گلتن کشاناک و بسیاری از رفقای دیگر زن که در زندان هستند، ایستادگی کرده و قیام می‌کنیم. ما از خودمان دفاع می‌کنیم. خشونتها به هیچ شیوه‌ای بدون پاسخ نخواهند ماند. زنان در همه جا، باید با دفاع ذاتی و مشروع خود، در مقابل شکنجه و خشونت دست به واکنش بزنند.

درخواست مشارکت در مراسم ۲۵ نوامبر

لیلا گووَن در خاتمه سخنان خود با درخواست از زنان برای مشارکت در مراسم ۲۵ نوامبر اظهار داشت: من می‌خواهم که زنان در مقابل خشونت دولت، پلیس و مردان در ۲۵ نوامبر در هر جایی که ساکن هستند، فریادهای خود را طنین انداز کنند. لازم است که در ۲۵ نوامبر زنان در تمامی میادین حضور داشته و فریادهای خود را طنین انداز کنند. لازم است که ما زنان چنان صدای خود را طنین انداز نماییم که تمامی زنان جامعه از طنین فریادهای ما نیرو و قوت قلب بگیرند. من با روح مبارزه ۲۵ نوامبر، به تمامی زنان درود فرستاده و از آنها برای شرکت در این راهپیمایی دعوت می‌کنم.