مرکز ارتباطات خارجی زنان کورد: انتقام زنان پیشاهنگان کورد را خواهیم گرفت

مرکز ارتباطات خارجی زنان کورد REPAK ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە زنانی کە از سوی دولت ترک ترور شدەاند اعلام داشت: بدون هیچ تردیدی انتقام این شهدا را خواهیم گرفت. حیات آزاد با پیشاهنگی زنان بە پیروزی خواهد رسید و سیستم مردسالاری و فاشیسم از میان خواهد رفت.

روابط خارجی زنان کورد در بیانیه ای کتبی اعلام داشت: نگرش غیر مسئولانە و سیاسی فرانسه منجر به این شد که بعد  از گذشت ۱۰ سال، این بار در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، در پاریس، یکی از رهبران جنبش زنان کورد، امینه کارا، همراە با دو نفر دیگر در جریان یک حملە حمله تروریستی جدید بە شهادت برسند. ١٠ سال پیش در ۹ ژانویه ۲۰۱۳، یکی از اعضای مؤسس پ.ک.ک، ساکینه جانسیز (سارا)، نماینده کنگره ملی کوردستان فرانسه، فیدان دوگان (روژبین) و لیلا شایلمز (روناهی) توسط دولت ترکیه در مرکز اطلاعات کوردستان در نزدیکی Gare de Nord در پاریس کشته شد. اما دولت ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. زیرا دادگاه فرانسه با وجود همه مخالفت ها با مرگ تیرانداز پرونده را بسته است.

در این بیانیه آمده است که دولت فرانسه تصمیم به عدم افشای اطلاعات و اسنادی که نقش میت را در این سوقصد وجود داشت را گرفتە است. این نگرش غیر مسئولانە و سیاسی فرانسه منجر به این شد که بعد  از گذشت ۱۰ سال، این بار در ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، در پاریس، یکی از رهبران جنبش زنان کورد، امینه کارا، همراە با دو نفر دیگر در جریان یک حملە حمله تروریستی جدید بە شهادت برسند. همانطور که در سال ۲۰۱۳ تلاش شد تا این ترور را به عنوان یک مسئلە حاشیەای چندان مورد توجە قرار ندهند، این بار نیز سعی کردند این ترور را یک حادثه نژادپرستانه توسط یک فرد فرانسوی نشان دهند.اما واضح است که دشمن کوردها ،دولت ترکیه پشت این ماجرا هستند.

زنان پیشاهنگ هدف قرار می گیرند

 در این بیانیه آمده است: از آنجایی که ابعاد اولین ترور در پاریس مشخص نشد، دولت ترک قتل عامهایی را علیه زنان پیشرو کورد به صورت سیستماتیک ادامە دادە است. دولت ترک ظرف ۱۰ سال در کشورهای مختلف قتل عام های سیاسی مشابهی را انجام داد، اما تحت تعقیب و پیگرد قرار نگرفت. بیایید به طور خلاصه به یاد بیاوریم: سیوە دمیر ،فاطما اویار و پاکیزه نیر در ۴ ژانویه ۲۰۱۶ در منطقه سلوپی در شرنخ به شهادت رسیدند. هورین حلف در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ در شمال- شرق سوریه به قتل رسید. زهرا برکل، از اعضای هماهنگ کننده کنگره ستاره، امینە ویسی و هبون مله خلیل در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ در کوبانی به شهادت رسیدند. دنیز پویراز در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۱ در مقابل ساختمان حزب دموکراتیک خلق در ازمیر به قتل رسید. ژیان تولهلدان، فرمانده یگان مدافع زنان، روژ خابور و بارین بوتان در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ در شهر قامیشلو به قتل رسیدند. یکی از اعضای مرکز تحقیقات ژنولوژی ناگهان آکارسل در ۱۴ اکتبر۲۰۲۲  در سلیمانیه در باشور کردستان به ضرب گلوله کشته شد. البته ترورهای دولت ترکیه علیه زنان پیشرو کورد به این نمونه ها محدود نمی شود. در ده سال گذشته بسیاری از زنان گریلای کورد و اعضای نیروهای دفاع شخصی در نتیجه حملات اشغالگرانه دولت فاشیست ترکیه به باشور کوردستان و شمال شرق سوریه به شهادت رسیدند.

ارتش اشغالگر ترکیه با استفاده از سلاح های شیمیایی ده ها گریلای زن را به شهادت رساندە است. اما هیچگونە  تحقیقی در این بارە صورت نگرفتە است. زیرا ترکیە عضو ناتو است و جنایاتی که مرتکب می شود به نفع نظام جهانی سرمایه داری-پدرسالار است. بزرگترین ترس سیستم، سازمان یافتگی زنان است که در راه آزادی مبارزە می کنند. از آنجا که همه دولت ها ذهنیت یکسانی دارند، جنایات یکدیگر را پنهان می کنند و سعی می کنند حقیقت را در تاریکی نگه دارند. ما سر فرود نمی آوریم، کارهای شما را فراموش نمی کنیم و قطعاً انتقام آنها را خواهیم گرفت. ما با دامن زدن به آتش انقلاب زنان، با تمرین فرمول ژن زیان آزادی ، با ترویج دفاع مشروع خود و جهانی کردن مبارزه و سازماندهی زنان، انتقام آنها را خواهیم گرفت. زندگی آزاد به رهبری زنان پیروز خواهد شد. نظام مردسالاری و فاشیسم نابود خواهد شد.