متهم شدن مژگان کاوسی، به افساد فی الارض

روز گذشتە جلسە دادگاهی نویسنده و پژوهشگر کورد، مژگان کاوسی برگزار شد. در این جلسە دادگاهی و بدون حضور وکیل، مژگان کاوسی بە افساد فی الارض محکوم شد.

روز سە شنبە  جلسە دادگاهی نویسنده و پژوهشگر کورد، مژگان کاوسی برگزار شد. او کە از حق برخورداری از وکیل محروم شدە بود، بە دلیل «توهین به رهبر»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام»، «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «همکاری با دول متخاصم  بە افساد فی االارض محکوم شد.

طبق گزارشهای منتشر شدە، روز سه شنبه ۲۹ آذرماه، ۱۴۰۱ جلسه دادگاهی رسیدگی به اتهامات مژگان کاوسی، زندانی سیاسی کورد و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ، بنابە اتهاماتی کە از سوی دادگاە متوجە وی شدە است، در شعبە یک دادگاە انقلاب ساری برگزار شد.

بر اساس اخبار منتشر شدە، این جلسە دادگاهی با حضور عثمان مزین و مازیار طاطایی، وکلای مدافع او برگزار شدە است. پیش از این طی دادگاهی دیگری در نوشهر، اتهام افساد فی الارض بە دلیل ترغیب مردم به درگیری و اشاعه فحشا از طریق انتشار مطالبی در صفحه شخصی  بە وی تفهیم شدە بود.

مژگان کاوسی از فعالین حوزە فرهنگ و زبان کوردی در منطقە کلاردشت در شمال ایران، پیش از این نیز بە دلیل فعالیتهایش بازداشت و زندانی شدە بود. با آغاز خیزش ژن، ژیان، آزادی در ۳۱ شهریور از سوی مأموران امنیتی بار دیگر در خانە خود  در نوشهر بازداشت  و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

این نویسنده، فعال مدنی و پژوهشگر کورد پیش از این در نوامبر سال گذشتە پس از تحمل ۲۱ ماه حبس از زندان کچوئی کرج آزاد شدە بود.

با اغاز خیزش سراسری ژن، ژیان، ئازادی که پس از قتل حکومتی ژینا امینی شکل گرفت، شمار بسیاری از فعالان حقوق زنان، مدنی، ورزشکاران، هنرمندان و شهروندان بازداشت شدە و تاکنون خبری از آنان در دست نیست.