پلتفرم زنان متحد کورد: از عایشه گوکهان حمایت می‌کنیم

پلتفرم زنان متحد کورد در رابطه با دستگیری عایشه گوکهان سخنگوی جنبش زنان آزاد،  بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام نمود که از مبارزات گوکهان حمایت کرده و همگام با خواستها و مطالبات وی خواهند بود.

متن بیانیه پلتفرم زنان متحد کورد:

عایشه گوکهان عضو پلتفرم زنان متحد کورد بار دیگر دستگیر شده است. در جریان پرونده‌ای که بدون دستگیری و اتهام محاکمه شد، به بهانه 'احتمال فرار' و عضویت در سازمان زندانی شده است. عایشه گوکهان از زنان جسور کورد است که سالیان درازی است در عرصه سیاست مدنی کورد ایفای نقش نموده و بر اساس پرسپکتیو زنان مبارزه را ادامه داده است. او هیچگاه دست از آرمان‌های خود برنداشته و در مقابل هویت کوردی خود هیچگونه امتیازی نداده است. مشارکت فعال زنان کورد در سیاست همیشه باعث واهمه دولت شده است. ترس بزرگ آنان از ایسنت که سیاستهای استثمارگری تحمیل شده بر خلق کورد با صدایی طنین‌انداز مورد بازخواست قرار گیرند.

موضع جسورانه زنان کورد در مقابل این اتمسفر خفقان میزان ترس رژیم حاکم را بشدت افزایش داده است. ما به عنوان نماینده زنان متحد کورد همراه و همگام با عضو خودمان، عایشه گوکهان هستیم. تا آخرین نفس، با زبانی مشترک در مقابل سیاستهای ظالمانه بر زنان کورد مقابله می‌کنیم.