پرونده‌ی توقیف پلتفرم ما از قتل زنان جلوگیری می‌کنیم (ک‌ج‌د‌پ) رد شد

برای پرونده‌ی توقیف پلتفرم ما از قتل زنان جلوگیری می‌کنیم (ک‌ج‌د‌پ) حکم رد صادر شد.

چهارمین نشست پرونده‌ی پلتفرم ما از قتل زنان جلوگیری می‌کنیم (ک‌ج‌د‌پ) که به اتهام “فعالیت علیه قانون و اخلاق” در ۳۷مین دادگاه مجازات‌های سنگین دادگاه چاگلایان استانبول برگزار شد.

وکلای این پلتفرم، پارلمانتاران حزب چپ سبز، حزب کارگران، مجلس زنان، کنفدراسیون اتحادیه‌ی کارگران توده‌ای (KESK)، اعضای پلتفرم زنان برای برابری (ESİK)، نمایندگان کنسولگری هلند و سوئد، نمایندگان پین، نمایندگان مجلس زنان کمیسیون فرصت برابر برای زنان و مردان، معاون رییس اتحادیه‌ی وکلای استانبول، وکیل نازان موروغلو، رییس ج‌ه‌پ در استانبول کنعان کافتانچی‌اوغلو و چندین تن دیگر و زنان وکیل در این نشست حضور داشتند.

پس از ابراز هویت‌ها، برسی پرونده آغاز شد. پس از درخواست وکلا برای شروع نشست، سخنان شهود شنیده شد. سپس دفاعی‌ات آغاز شد و گلسوم کاو، نماینده‌ی کل پلتفرم ما از قتل زنان جلوگیری می‌کنیم (ک‌ج‌د‌پ) اعلام کرد، این پرونده غیرمنطقی است و هر تصمیمی که اتخاذ شود، آن‌ها برای برابری و آزادی کشورشان مبارزه خواهند کرد.

فیدان اتاسلیم رییس کل پلتفرم ما از قتل زنان جلوگیری می‌کنیم (ک‌ج‌د‌پ) اشاره کرد که پرونده‌ی توقیف این پلتفرم غیرقانونی است و رای دادگاه هرچه باشد آن‌ها به مبارزه‌ی خود ادامه خواهند داد.

سپس دادگاه رای به برائت پلتفرم ما از قتل زنان جلوگیری می‌کنیم (ک‌ج‌د‌پ) داد.