قاتلین نیکا هنوز آزادند

حساب تویتری ١٥٠٠ تصویر ویدیویی را منتشر کردە است که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی در اعتراضات ٢ هفتە قبل در بلوار کشاورز تهران، در حالیکە بر روی یک سطل زباله ایستاده است، روسری خود را آتش می‌زند.

انتشار ویدئویی از نیکا شاکرمی سناریوی ساختگی بازجو- خبرنگاران را بر باد دادە است. حساب تویتری ١٥٠٠ تصویر ویدیویی را منتشر کردە است که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی در اعتراضات ٢ هفتە قبل در بلوار کشاورز تهران، بر روی یک سطل زباله ایستاده و روسری خود را آتش می‌زند. این ویدئو، سناریوی نفرت انگیزی که صدای و سیمای جمهوری اسلامی از نحوه قتل نیکا روایت کرده بود را بکلی زیر سئوال برد.

نیکا شاکرمی یکی از دختران نوجوان آگاه و شجاعی بود که در تظاهرات "زن، زندگی، آزادی" توسط نیروهای امنیتی ربوده و تحت شکنجه به شکل نامعلومی کشته شد. نحوه قتل وحشیانه او موضوعی بوده که حکومت ایران با پخش اعترافات اجباری بستگان نیکا شاکرمی سعی کرد که آنرا کتمان کند. اما مادر نیکای لرستانی گفته بود که دخترش را نیروهای امنیتی کشتند و پیکرش را مخفیانه به خاک سپردند.

نیکا روزهای متوالی ناپدید بود. شبکه توئیتری ١٥٠٠ تصویر با انتشار ویدئویی اعلام کرد که این تصاویر مربوط به چند ساعت قبل از کشته شدن نیکا شاکرمی توسط نیروهای حکومتی است. او وسط خیابان روی سطل زباله ایستاده و درحالی‌که همراه با اطرافیانش مرگ بر دیکتاتور می‌گوید، روسری‌اش را آتش می‌زند.
حکومت ایران با قتل نیکا شاکرمی و دهها کودک و جوان دیگر با شکنجه و گلولەهای واقعی مرتکب جنایت جنگی شده است.