رژاک: روح "ژن ژیان آزادی" را ادامه خواهیم داد

رژاک با تبریک سالروز مقاومت "ژن ژیان آزادی" گفت: این روحیه را ادامه خواهیم داد. فلسفه "ژن ژیان آزادی" مانیفست خاورمیانه و جهان شد.

یک سال از قتل زن کورد ژینا امینی و آغاز انقلاب "ژن ژیان آزادی " می گذرد. در جریان اعتراضات بیش از ۵۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دستگیر و مجروح شدند.

سازمان زنان آزاد کوردستان (رژاک) به مناسبت سالروز قیام" ژن ژیان آزادی" بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه رژاک آمده است:

قیام "ژن ژیان آزادی "که یک سال پر از درد بود، حرکتی مقاوم، ایثارگر و موفق را پشت سر گذاشت. ابتدا به رهبر آپو، معمار قیام " ژن ژیان آزادی " تبریک می‌گوییم و در شخص ژینا امینی، به همه زنانی که در راه آزادی جان خود را فدا کردند و به مردم آزادیخواه تبریک می‌گوییم.

در گذر تاریخ، برای دفاع از ارزش ها، اراده و آزادی خود، بسیاری از زنان پیشاهنگ، پیشرو و نامدار به خط مقدم تاریخ آمدند. در روژهلات کوردستان نیز به عنوان تداوم این حلقه، زنان نامدار و فرماندهان برجسته آزادی که سر در برابر ظلم و شعور مردسالارانه و اقتدار خم نکردند و جرقه ای برای زنان و جوامعی شدند که در تاریکی زندگی می کردند، یکی از این زنان، ژینا امینی بود. او برای اراده و آزادی خود به عنوان یک زن ، تسلیم تأثیر تاریخ و آگاهی فاشیستی نشد. او همچنین می دانست که هزینه آزادی بسیار سنگین است، اما رفتاری سخاوتمندانه نشان داد. او احساسات فداکارانه ای را نشان داد که الهام گرفته از فلسفه رهبر آپو بود.

رهبر آپو می‌گوید: "اگر آزادی آسان بود، بریوان و روناهی خودشان را به آتش نمی‌کشیدند." کشتن ژینا امینی بهای سنگینی بود. اگرچه دردناک بود، اما روح انقلاب "ژن ژیان آزادی " را بالا برد و آن را در سراسر جهان گسترش داد و روحیه همبستگی علیه فاشیسم و قدرت را ساخت. قیام "ژن ژیان آزادی "به یک مانیفست در خاورمیانه و جهان تبدیل شد.

به منظور پایان دادن به مردسالاری و جلوگیری از خشونت علیه زنان، ما به عنوان سازمان زنان آزاد کوردستان (رژاک) قول می دهیم که روحیه قیام "ژن ژیان آزادی" را ادامه داده و بالا ببریم و نظام مرد-دولت را شکست دهیم."