سخنگوی رژاک: دستگیری اعضای ما حمله به مبارزه ما زنان است

سوما فرهاد سخنگوی RJAK دستگیری اعضای این سازمان را که در مراسم یادبود قربانیان قتلعام شنگال دستگیر شده‌اند به عنوان حمله به مبارزات زنان، محکوم کرد.

چند نفر از اعضای سازمان زنان آزادیخواه کوردستان(RJAK) بعد از حضور در مراسم یادبود هفتادوسومین فرمان علیه ایزدیان که در ۳ اگوست سال ۲۰۱۴ از سوی داعش صورت گرفته بود، در شهر هولیر در جنوب کوردستان توسط نیروهای امنیتی پارت دمکرات کوردستان دستگیر شده‌اند.

سوما فرهاد سخنگوی سازمان زنان آزادیخواه کوردستان RJAK در این باره اعلام نمود که اعضای رهبری این جنبش، خولا محمد حسن و جوان عبدالباقی و عضو دیگر این سازمان سیران احمد حسن بعد از بازگشت از مراسم یادبود قتل‌عام شنگال در هولیر دستگیر شده‌اند. سوما فرهاد در این باره اظهار داشت که این اقدام حمله به مبارزه زنان است.

هیچگونه اطلاعی از افراد دستگیر شده در دست نیست

سوما فرهاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در رابطه با وضعیت دستگیرشدگان هیچ اطلاعی در دست نیست. این دستگیری در شرایطی صورت می‌گیرد که سازمان ما در عراق و باشور کوردستان سازمانی رسمی و ثبت شده است. ما تا کنون از وضعیت و سرنوشت آنان هیچگونه اطلاعی در دست نداریم. در صورتیکه بی‌اطلاعی از وضعیت آنان ادامه پیدا کند ناچار می‌شویم راههای دیگری را پیگری کنیم.

سوما فرهاد همچنین اعلام کرد که گروه‌های بسیاری در سالگرد قتل‌عام شنگال شرکت کرده بود و جالب توجه است که تنها اعضای گروه ما دستگیر شده‌اند. در باشور کوردستان نهادها و سازمانهای فراوانی از زنان وجود دارند. لازم بود که تمام این سازمان‌ها در شنگال گردهم می‌آمدند، اما متاسفانه غیر از سازمان ما هیچ سازمان دیگری شرکت نکرده بود. سازمان ما در باشور کوردستان و عراق از رسمیت برخوردار است. ما به طور رسمی می‌توانیم به هولیر عزیمت کنیم. رفقای ما به چه علتی دستگیر شده‌اند؟ تا کنون از سرنووشت این افراد هیچگونه اطلاعی در دست نیست. ما دو روز دیگر می‌توانیم صبر کنیم، اگر اطلاعاتی از آنان به ما نرسد، ما ناگزیر می‌شویم که راه‌های دیگری را پیگیری کنیم.

سوما فرهاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان دستگیر شده مادر بوده و آنها دارای فرزند خردسال هستند. وضعیت فرزندان این زنان مساعد نیست. ما تلاش می‌کنیم که در این شرایط نامساعد با فرزندان آنها همراه باشیم. ما احتمال می‌دهیم که تا کنون دستگیر شدگان را به جایی انتقال نداده‌اند، اما احتمال دارد که محل نگهداری آنها را تغییر دهند.

سوما فرهاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که رفقای دستگیر شده آنها با همان ذهنیتی که در شنگال دست به قتل‌عام زد روبرو شده‌اند و در ادامه افزود: با این اقدامات می‌خواهند که شنگال را بار دیگر رو در روی قتل‌عام قرار دهند. این ذهنیت بر تمام خلق باشور کوردستان تحمیل شده است. در شنگال قتل‌عام روی داده است، اما تمام باشور کوردستان با این تهدید روبرو است. سازمان‌های زنان با این انتقاد مواجه هستند که در سالگرد قتل‌عام شنگال، به شنگال نرفتند. شنگال و خصوصا زنان شنگال چند سال قبل با قتل‌عام، تعدی روبرو شدند، زنان را فروختند و این احتمال وجود دارد که در آینده نیز بار دیگر خلق با این تهدید روبرو شود. بعید نیست که بار دیگر این وحشیگری‌ها علیه ما تکرار شود. به همین دلیل لازم است که علیه این سیاستهای ایستادگی صورت بگیرد.

تهدید علیه سازمان‌های زنان

سوما فرهاد در بخش دیگری از سخنان خود از تمام زنان درخواست نمود که علیه این سیاستها مقابله کرده و در خاتمه اظهار داشت: ما منتظر هستیم که زنان و سازمان‌های زنان از اعضای ما دفاع کنند. دستیگری‌ها فقط محدود به اعضای ما نخواهد ماند، زیرا این سیاست در نتیجه اقدام و موضعگیری علیه تمام سازمان‌های زنان است.