تجمع زنان بیروت در اعلام همبستگی با زنان روژهلات و ایران

شماری از زنان لبنانی به همراه گروهی از زنان کورد در اعتراض به قتل حکومتی ژینا امینی تجمع اعتراضی را در بیروت برگزار کردند.

انجمن فرهنگی نوروز، انجمن زنان جین و جمعیت خیریه‌ی زنان در بیروت در اعتراض به قتل ژینا امینی تجمع اعتراضی برگزار کرده و با صدور بیانیه‌ای قتل ژینا امینی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تحصن با سر دادن شعارهایی در حمایت از مبارزه آزادیخواهانه زنان، قتل ژینا امینی، دختر ٢٢ ساله اهل سقز از سوی عوامل رژیم زن‌ستیز ایران را محکوم کردند.

آنها پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آن عبارت "زنده‌باد مقاومت زنان کورد و ایرانی" به زبان عربی نوشته شده بود.

دیلان حسن و بشری علی از سازمان‌دهندگان این تجمع در سخنانی کشتار زنان را تقبیح کردند و خواستار پایان یافتن هرگونه خشونت علیه زنان شدند.