ترامپ محاکمه می شود

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به تلاش برای سکوت اجباری یک پورن استار متهم شدە است. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکایی محاکمه می شود.

آوین براگ، دادستان مانهاتن ترمپ را متهم کرده است.

ترامپ در سال ٢٠١۶ برای سکوت درباره رابطەیشان، ١٣٠هزار دلار را به استورمی دانیلز ستاره پورن آمریکایی داده است.

طبق اخبار رسانەهای آمریکایی، روز سەشنبەی آتی این پرونده در دادگاه خوانده می شود.

ترامپ میلیاردر این اتهام را رد کرده و آن را یک فریبکاری و دروغ عنوان کرد.

ترامپ نیز در دادگاه حاضر خواهد شد. در این راستا برای چند ساعتی هم شده او را دستگیر کرده و از او عکس می گیرند و انگشت نگاری می شود.