ی.پ.ژ: مبارزات زنان ایزدی به پاسخی برای فرمان و خیانتکاران تبدیل می‌شود

فرماندهی کل ی.پ.ژ شهدای ۳ آگوست ۲۰۱۴ را گرامی داشت و اعلام کرد، همه خلق‌ها حق دفاع مشروع از خود را در برابر حملات اشغالگران دارند. امروز مردم شنگال با نیروی مدافع، خود و ارزشها و هویت خود را حفظ می‌کنند.

فرماندهی کل یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) در بیانیه‌ی خود یاد شهدای فرمان داعش علیه جامعه ایزدی در ۳ آگوست ۲۰۱۴ را گرامی داشت.

در بیانیه ی ی.پ.ژ آمده است:

در سالگرد فرمان ۷۴ که وارد سال هفتم خود می‌شود، همه‌ی شهدای این فرمان و مبارزانی که برای آزادی مردم ایزدی از دست وحشی‌گری‌های تبهکاران داعش جان خود را از دست دادند را گرامی می‌داریم و در مقابل آنها سر تعظیم فرود می‌آوریم.

در طول تاریخ تا به امروز خلق ایزدی ما بارها با قتل‌عام و فرمان مواجه شده است، اما هرگز دست از فرهنگ مقاومت خود برنداشتند. نیروهای هژمونگرا در ۳ آگوست ۲۰۱۴ توسط تبهکاران داعش به خاک درویش‌ها و عدوله‌ها حمله کردند. نیروهای اقتدارگرا که با تفکر نژادپرستانه و فاشیسم حمله کردند، خواستند فرهنگ و تاریخ خلق ایزدی را از بین ببرند. در ۳ آگوست سال ۲۰۱۴ به دلیل خیانت خانواده‌ی بارزانی هزاران زن و دختر و کودک و همچنین سالمندان بسیاری قتل‌عام و ربوده شدند و در بازارها فروخته شدند.

به همراه ۱۲ سواره و شاگرد رهبر آپو و صدها دختر و نیروی کورد با عشق درویش‌ها و عدوله‌ها در مناطق آزاد بپاخاسته و بسوی میدان فرهنگ بشریت به راه افتادند و با جنگ و مقاومت می‌گفتند «باید خلق ایزدی از دست تبهکاران داعش آزاد شود». با آزاد کردن شنگال مقدس، خلق ایزدی ما به آزادی خود رسیده و خودمدیریتی خود را بنیاد نهادند و دارای دستگاه و سازمان‌های خود شدند. مسئله مهم این است که زنان و جوانان منطقه تحت عنوان ی.ب.ش و ی.ژ.ش نیروی مدافع خود را  تشکیل دادند.

امروز به دلیل ظلم و ستم حکومت عراق و خانواده بارزانی و همکارانشان، دولت مافیای ترکیه و تبهکارانش به شیوه‌های گوناگون حمله کرده و خلق ایزدی را تهدید می‌کنند. اما خلق ایزدی هرگز در مقابل دشمن تسلیم نشده و فرهنگ خود را حفظ کرده است. همه‌ی خلق‌ها حق دفاع مشروع از خود در مقابل حملات اشغالگران را دارند. امروز مردم شنگال با نیروی مدافع خود، خود را بزرگتر کرده و خود را حفظ کرده‌اند. باید همه‌ی جهان خودمدیریتی مردم ایزدی را به رسمیت بشناسند و بدانند که وجود خلق ایزدی، وجود خلق و جوامع دیگر و خود مدیریتی مردم ایزدی، آینده آزادی خلق‌هاست.

ما نیروهای یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) به عنوان وظیفه تاریخی خود برای دفاع از زنان، خلقمان و همه‌ی خلق‌ها آماده هستیم. همچنین نیروهایمان علیه فرمان ۳ آگوست ۲۰۱۴ برای ایجاد کریدوری امن میان شنگال و روژاوا و همچنین زنان و مردم ایزدی علیه تبهکاران داعش مقاومت کردند. در رقا نیز که مرکز تبهکاران داعش بود، نیروهای ی.ژ.ش دوشادوش مبارزان ی.پ.ژ مبارزه کردند و به زور و ستم تبهکاران داعش در منطقه پایان دادند. یک بار دیگر در دیرالزور نیز که ی.پ.گ، ی.پ.ژ و ق.س.د تبهکاران داعش را نابود کردند، صدها زن ایزدی از دست تبهکاران آزاد شدند و انتقام آنها گرفته شد. بدون شک این پیروزی با اتحاد و روح زن در آزادی به دست می‌آید و امروزه نیز این راه بزرگترین ترس برای نیروهای اشغالگر است. ما بر اساس دفاع از این دستاوردها عهد خود را برای گرفتن انتقام زنان اسیر شده دوباره تکرار می‌کنیم.

بر این اساس یک بار دیگر به شهدای آزادی، مادران شهدا و همه‌ی خلق و زنان ایزدی قول می‌دهیم تا مبارزاتمان را افزایش داده و آن را گسترش دهیم."