"زنان بزرگترین اتحاد مبارزه علیه جنگ و انزوا را تشکیل خواهند داد"

جمع‌بندی کنفرانس زنان حزب چپ سبز اعلام شد. در خاتمه گفته شد: “لازم است ما زنان در برابر انزوا و جنگ، اتحاد مبارزه را ایجاد کنیم”.

کنفرانس زنان حزب چپ سبز در روزهای ۸-۹ سپتامبر در چارچوب بازسازی با شعار “با انقلاب و سازماندهی، از آزادی حفاظت می‌کنیم” در مرکز فرهنگ و پرورش اتاق مهندسین مکانیک برگزار شد، ‌جمع‌بندی کنفرانس اعلام شد.

در جمع‌بندی آمده است، پروژه‌ای که به عنوان قرن ترکیه ارائه شده است، کاملا دشمن زنان است.

در ادامه‌ی جمع‌بندی اشاره شده است، با سیاست حل و فصل نکردن جنگ، اتحاد خلق کورد و دست‌آوردهای دمکراتیک خلق کورد در تمامی قسمت‌های جهان مورد هدف قرار گرفته است، همچنین گفته شد: “دولت با این سیاست سعی دارد روی پای خود بایستد و انزوای امرالی را شدیدتر می‌کند و با این انزوا امکان صلح را از بین ببرد. این انزوا که مانع از دمکراتیزه شدن ترکیه می‌شود، باید فورا رفع شود”.

“لازم است ضد جنگ و انزوا مبارزه‌ی بزرگی انجام دهیم”

همچنین گفته شد: “حمله کردن به آرامستان‌ها، ارسال استخوان در جعبه‌ها، شکنجه‌ی زندانیان، نشان می‌دهد چه دشمنی در مقابل ماست.

با این سیاست جنگ و انزوا بیچارگی و فقر را بر خلق‌های ترکیه تحمیل می‌کند. ما تسلیم این رفتار و این تحمیل‌ها نخواهیم شد. به عنوان زن ضد جنگ و انزوا مبارزه‌ی گسترده‌ای انجام خواهیم داد.

ما زنان با شعار “مقاومت علیه فاشیزم مشروع است”، علیه حملات ضد دستاوردهای زنان مبارزه را افزایش خواهیم داد. به مبارزه‌ی خود ادامه خواهیم داد. مبارزه زنان علیه جنگ در تمامی عرصه‌ها را ادامه خواهیم داد.

ما با تمامی اجزای جنبش زنان علیه این اشغال‌گری چند جانبه مبارزه خواهیم کرد و این انزوا را خواهیم شکست. کاستی‌ها و ضعف‌های خود را برطرف خواهیم کرد، اشتباهات خود را درمی‌یابیم، از پارادایم خود صیانت خواهیم کرد و نقاط ضعف خود را حل خواهیم کرد، خود را تجدید می‌کنیم و پیشرفت خواهیم نمود. ما به مبارزه‌ی خود برای ساختن یک زندگی جدید با عزم راسخ ادامه خواهیم داد.

به عنوان مجلس منطقه‌ی زنان، با تمامی تفاوت‌ها، با هم و با حمایت و سازماندهی، چشم انداز برابر را ایجاد خواهیم کرد. ما سازماندهی منطقه‌ای را تقویت خواهیم کرد.

در این راهپیمایی مبارزات متحد زنان، به وظایفی که بر دوش ماست آگاه هستیم و کاستی‌های خود را برطرف خواهیم کرد. یک بار دیگر می‌گوییم، مبارزه خود را در این منظر بالا ببرند. در برابر این حملاتی که موجودیت ما را هدف گرفته و می‌خواهند ما را از تمامی عرصه‌های زندگی نابود کنند، یک بار دیگر می‌گوییم ما هستیم و خواهیم بود”