حمله مزدوران ترکیه به قبرستان ٣٠٠ ساله ایزدی‌ها در نصیبین

قبرستان ٣٠٠ ساله ایزدی‌ها در نصیبین هدف حمله مزدوران رژیم تبهکار ترکیه قرار گرفت

قبرستان «حسن بگ ایزدی» با قدمت ٣٠٠ سال که در محله «مزره محوک» در منطقه کوهستان باگوک قرار گرفته و محل زندگی ایزدی‌های بخش نصیبین استان مردین می‌باشد از سوی مزدوران رژیم اشغالگر ترک هدف حمله قرار گرفت. مهاجمان سنگ‌های مرمر و سنگ مزار دفن شدگان در این قبرستان را که سمبل‌های مقدس ایزدی‌ها روی آنان نقش شده بود شکستند.

دولت فاشیست ترکیه از معدود رژیم‌های موجود در جهان است که از سنگ مزار‌ انسان‌ها نیز هراس دارد.