خودمدیریتی شمال و شرق سوریه: نیاز‌های بهداشتی و پزشکی کمپ مخمور را فراهم می‌کنیم

شورای اجرایی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به درخواست مجلس دمکراتیک خلق مخمور پاسخ داده و اعلام کرد که برای مقابله با ویروس کرونا به یاری ساکنان مخمور می‌شتابد

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اعلام کرد با توجه به امکاناتی که در دست دارند برای مقابله با ویروس کرونا به خلق مخمور یاری می‌رسانند.

بریوان خالد رئیس مشترک شورای اجرایی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در گفتگو با خبرگزاری هاوار اظهار نمود:"به خواسته‌ی مجلس خلق مخمور گوش فرا دادیم. ما تمامی نیازهای پزشکی و بهداشتی را برای هموطنان در کمپ مخمور ارسال می‌کنیم. این وظیفه‌ای انسان بر دوش ماست."

بریوان خالد در ادامه خاطرنشان کرده است که آماده‌اند به تمامی مناطق نیازمند کمک کنند.

شایان ذکر است که مجلس خلق مخمور روز گذشته در نامه‌ای به اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه برای مقابله با ویروس کرونا از آنان درخواست همکاری کرده بود.