صالح حیدو: آنکه از اتحاد ملی بگریزد، دشمن مسئله کورد است

صالح حیدو نویسنده و محقق کورد می‌گوید:"ابتکار عمل مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک اقدامی مثبت بود. ما از خلق کورد می‌خواهیم که اتحاد داخلی خویش را محقق کنند، آنکه از اتحاد گریزان باشد دشمن مسئله کورد است."

در پی حمله ارتش ترکیه و تبهکاران وابسته‌اش به شمال و شرق سوریه فراخوان‌‌ها برای گفتگو و دستیابی به اتحاد ملی افزایش یافته‌اند.

چندی پیش مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در خصوص حملات ارتش ترکیه که با هدف قتلعام خلق‌ها انجام می‌شود به خلق کورد هشدار داده و خواهان همبستگی خلق کورد و محافظت از دستاوردها شده بود.

خبرگزاری هاوار در رابطه با ابتکار عمل مظلوم عبدی برای همبستگی داخلی کوردها در برابر حملات اشغالگرانه گفتگویی را با صالح حیدو نویسنده، شاعر و محقق کورد به انجام رسانده است. صالح حیدو در آغاز سخنان خویش می‌گوید:"آنانکه اتحاد ملی کوردها را رد می‌کنند در حقیقت به دنبال منافع خود هستند و وابسته به بیگانگان می‌باشند. به همین دلیل بنا بر خواسته‌ی بیگانگان عمل می‌کنند. من هم می‌گویم که آنان دشمنان مسئله کورد هستند. صد سال است که کوردها را به چهاربخش تقسیم کرده‌اند و هر بخش را به یک دولت بیگانه واگذار نمودند. [برخی‌ها] برای منافع خود با بیگانگان هم‌پیمان شده‌اند. نیروهای جهانی بر مسئله کورد تأثیرگذار هستند، از اینرو احزاب کورد لازم است که منافع شخصی و حزبی خویش را به کناری نهاده و منافع خلق کورد را در اولویت قرار دهند. اینچنین می‌توان به اتحاد ملی کوردها دست یافت."

نویسنده کورد صالح حیدو در ادامه اظهارات خود می‌افزاید:"برخی از نیروها با مسئله کوردها دشمنی دارند. این نیروها به واسطه برخی احزاب به تفرقه و نفاق میان کوردها می‌پردازند. آنانکه از اتحاد ملی کوردها فرار می‌کنند باید همچون خائن معرفی شوند. امروز کوردها با ظلم و شکنجه روبرو هستند. لزوم اتحاد ملی کوردها امروز بیش از هر زمانی محسوس است و باید از آنانیکه مانع اتحاد ملی هستند حسابخواهی شود. همه باید بدانند که آنها در حقیقت دشمنان مسئله کورد هستند."

صالح حیدو در پایان سخنان خویش از ابتکار عمل مظلوم عبدی برای گفتگو با نمایندگان احزاب و شخصیت‌ها و بنیادهای روژاوای کوردستان حمایت کرده و افزود:"از خلق کورد دعوت می‌کنم اتحاد خود را محقق کنند. ما هم می‌توانیم همچون خلق‌های دیگر جهان با هویت و حقوق خویش زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشیم."