کتاب خاطرات شهید سورخوین چاپ شد

یادداشت‌های گریلای زن «سورخوین جوانا مُنزور» (اُزگور کایا) که سال ۱۹۹۳ به مبارزات آزادی پیوست و در ۱۱ آوریل سال ۲۰۰۶ در بستای بوتان شهید شد، به صورت یک کتاب جمع‌آوری شده و چاپ شد.

خاطرات روزانه‌ی شهید «سورخوین جوانا مُنزور» به صورت کتاب درآمد. این کتاب رخدادهای گریلای یژاستار اُزگور کایا است. یادداشتها از سال ۱۹۹۵ آغاز شده و تا زمان شهادتش در سال ۲۰۰۶ ادامه دارد.

این کتاب توسط روزنامه‌ی «ندای زن» جمع شده و توسط انتشارات مَیمان در ماه مارس با عنوان "تاریخ بی پایان، سفر بی پایان" چاپ شده است. این کتاب مانند شاهدی بر مبارزات زنان گریلا در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.

گریلا منزور یادداشتهایش را "دوست اسرارم" نام نهاده بود و از بین رفتن آنها را مانند مرگ خود می‌دانست و در مورد یادداشتهایش گفته بود:"اگر شایسته است به زیبایی و شفافیت به کتاب تبدیل شود".

خوانندگان در همه‌ی سطوح این کتاب سختی‌های زندگی گریلا را می‌بینند، به ویژه سیاستها و رخدادهای زمان منزور در بوتان.

ثبت زندگی گریلایی

خوانندگان در این کتاب می‌بینند که گریلا علیه عملیاتهای تصفیه کننده‌ی دولت ترکیه در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ چگونه مقاومت و مقابله کردند.

همچنین خوانندگان در این کتاب شاهد اقدامات و پیشرفت مبارزات و زنان کورد را خواهند بود.

در یادداشتهای سورخوین به زیبایی و وضوح همه‌ی احساسات گریلا در مورد انسان، دردها و رنج‌ها، خشم، تفکر، دلخوشی و اعتقاد گریلا نشان داده شده است. می‌توان از جهتی دیگر اینها را دید که چگونه گریلا صداقت کودکی را حفظ می‌کنند و از جهت دیگر به دانایی دست یافته و به درویش مبدل می‌شوند.

کسانی که می‌خواهند به این کتاب دسترسی پیدا کنند با ایمیل و شماره تلفن پایین تماس بگیرند:

[email protected]

۰۰۳۱۶۵۷۹۱۳۰۳۹