پیروان آئین یاری به استقبال عید مقدس خاونکار می‌روند

پیروان آئین یاری به استقبال عید مقدس خاونکار می‌روندایام هیجدهم تا بیستم آبان ماه مصادف است با جشن خاونکار، عید مقدس یارسانیان. در این روزها پیروان آیین یاری با گرفتن روزه ‌و دادن نذری از مقاومت سلطان صحاک و یارانش تجلیل می‌کنند.

جشن خاونکار یادآور مقاومت سلطان صحاک و 6 تن از یارانش در مقابل دشمنان است. امسال در روزهای 18 ، 19 و 20 آبان ماه یاد و خاطره‌ این گروه‌ که ‌به ‌هفتوانه ‌معروفند گرامی داشته‌ می‌شود.

این عید مقدس پیروان آئین یاری، جشن خاونکار است.

جنبش دمکراتیک یارسان، یاری کورد ،سازمان دمکراتیک جوانان یارسان و فدراسیون سراسری یارسانیان در اروپا ضمن تبریک این عید بزرگ از تمامی پیروان آئین یاری خواسته‌اند تا با حضور گسترده‌ خود هرچه‌ باشکوهتر این مراسم را برگزار نمایند.