شب آوازخوانی در کانتون جزیر - روژاوا

یک گروه موسیقی سنتی کردی اقدام به برگزاری شب هنری در کانتون جزیر روژاوا کرده است

یک گروه موسیقی سنتی کردی اقدام به برگزاری شب هنری در کانتون جزیر روژاوا کرده است

این مراسم در مرکز فرهنگ و هنر دمکراتیك دجله که در شهر دیرک است برگزار شد و گروهی از هنرمندان در آن آوازهای سنتی کردی خواندند.

 

جمع کثیری از اهالی شهر نیز در این مراسم شرکت کرده بودند.

 

این مکان با آلات موسیقی و لوازم دیگر به شكل خانەهای قدیمی کردها مزین شده است.

 

علی حاجی از اعضای گروه فولکولر در این رابطه به خبرگزاری هاوار گفته است تلاش می‌کنند با جمع‌آوری و تکرار ترانەهای سنتی از فراموشی و از بین رفتن آنها جلوگیری کنند.

 

مضمون این ترانەها شامل تاریخ شفاهی کردستان و افسانەهایی از عشق و فداکاری و رویدادهای دردناک است.