شماره‌ی سوم نشریه «ملت دموکراتیک» منتشر شد

شماره‌ی سوم نشریه‌ی «ملت دموکراتیک» فصلنامه‌ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کودارمنتشر شد.

شماره‌ی سوم نشریه‌ی «ملت دموکراتیک» فصلنامه‌ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کودارمنتشر شد.

 این شماره از «ملت دموکراتیک» تحت عنوان کودار رهیافت ملت دموکراتیک درایران و شرق کوردستان، به بررسی ماهیت کودار و نیز ابعاد تکوین ملت دموکراتیک درحوزه‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی، اقتصادی و دیپلماسی می‌پردازد. همچنین دراین شماره‌ چهار گفتگوی ویژه با اعضای کودار در زمینه‌های مختلف از بخش‌های خواندنی این نشریه‌است. موضوعاتی همچون ضرورت‌های موجودیت کودار در گفتگو با فوادبریتان ،سرنوشت دموکراسی گفتگو با سیروان آریولیلاخ، آغازِ تاریخ یا پایان نیست‌‌انگاری زن گفتگوی ویان شورش با ملت‌دموکراتیک و از آرمان‌های انقلابی تا برساخت ملت دموکراتیک گفتگو با هیوا آرگش، عناوین و موضوعات بخش گفتگوی ویژه نشریه‌ی ملت دموکراتیک را شامل می‌گردد. فصلنامه‌ی «ملت دموکراتیک» کودار در سال دوم فعالیت،از سوی کمیته‌ی رسانه‌ی کودار منتشر می‌شود.