سالار محمود: ترکیه نقشه‌های شومی برضد کردها در سر دارد

نماینده پارلمان اقلیم کردستان سالار محمود در دیداری با خبرگزاری فرات گفت: ترکیه نقشه‌های شومی برضد کردها در سر دارد. آن‌ها نمی‌خواهند کردها از تغییرات خاورمیانه بهرمند شوند. سیاست درپیش گرفته شده توسط آ.ک.پ، برضد کردها و آینده آن‌هاست

نماینده پارلمان اقلیم کردستان سالار محمود در دیداری با خبرگزاری فرات گفت: ترکیه نقشه‌های شومی برضد کردها در سر دارد. آن‌ها نمی‌خواهند کردها از تغییرات خاورمیانه بهرمند شوند. سیاست درپیش گرفته شده توسط آ.ک.پ، برضد کردها و آینده آن‌هاست

 

سالار محمود نماینده پارلمان اقلیم کردستان از حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) در گفتگو با خبرگزاری فرات می‌گوید ترکیه هم‌اکنون در بحران اقتصادی عمیقی گرفتار شده است. اخیراً با کشورهای اروپایی و منطقه اختلافاتی را پیدا کردند. در عرصه داخلی نیز در وضعیتی امنیتی و در حال جنگ می‌باشد. به‌همین خاطر قصد دارد تا مشکلات داخلی خود را به بیرون هدایت کند. در خاورمیانه با کردها سر ستیز دارد. در همین رابطه با روژاوا به ستیز برخاسته‌است و در گفتار و عمل این امر را نشان می‌دهد. در باکور کردستان هم بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان کرد را به زندان افکنده است؛ شهرهای کردنشین را ویران می‌کند و می‌سوزاند".

 

این عضو پارلمان اقلیم کردستان تأکید کرد که ارتباطات دولت ترکیه با باشور کردستان تنها جنبه‌ای اقتصادی‌ دارد و در عرصه سیاسی و امنیتی دارای برنامه‌های نامطلوبی‌ست. عضو پارلمان اقلیم کردستان یادآوری نمود "هنگامی که داعش به اقلیم کردستان حمله نمود، به سوی هولیر به پیشروی پرداخت؛ این درحالی بود که وقتی درخواست کمک شد، هیچ کمکی به اقلیم کردستان نشد. واضح است که در اقلیم کردستان نیروهای ارتش ترکیه مستقر بودند. با این حال باوجود عدم درخواست از پ.ک.ک و نیروهای روژاوا، آن‌ها به کمک پیشمرگ‌ها شتافتند و در باشور کردستان نیز شهدایی را تقدیم کردند. به‌همین خاطر می‌توان به راحتی پی برد که دولت ترکیه نقشه‌های شومی را برضد کردها در سر دارد. آن‌ها نمی‌خواهند که کردها از تغییرات خاورمیانه بهرمند شوند. سیاستی که آ.ک.پ هم‌اکنون در پیش گرفته است، سیاستی برضد آینده کردهاست".

 

سالار محمود در بخش دیگری از سخنان خود به نیروهای سیاسی و نظامی روژاوا اشاره کرد و چنین ارزیابی نمود: "پ.ی.د نیرویی انقلابی و آزادی‌خواه است. این نیرو توانسته است بخش بزرگی از روژاوای کردستان را آزاد نماید و تجربه‌ای سازمانی را به نمایش بگذارد. ما در پارلمان تصمیم گرفتیم که نیروهای پیشمرگه به‌صورت رسمی به روژاوا رفته و به به پ.ی.د کمک نماید. ترکیه آن موقع دویت داعش بود. اسنادی که بدست آمده، به‌خوبی رفاقت ترکیه و داعش را اثبات می‌نماید. اکنون کشورهایی تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی مانند فرانسه، آلمان و روسیه، نمایندگی پ.ی.د را در کشورهای خود دایر کرده‌اند. آن‌ها در کنفرانس‌ةای بین‌المللی شرکت می‌کنند. با این حساب سخنان نخست‌وزیر ترکیه تنها دشمنی با کردها و مسئله کرد می‌باشد.

 

در همین راستا من از تمامی کردها می‌خواهم که در این شرایط حساس، با یکدیگر متحد شوند. من پ.ک.ک و پ.د.ک را فرامی‌خوانم تا میان خود به توافق برسند. می‌شود که روابط را عادی نمود چون با شرایط کنونی، این مشکلات تنها به سود دولت ترکیه خواهد بود. اقتصاد روژاوا برای باشور کردستان بسیار مهم است؛ درذ واقع دستکمی از روابط اقتصادی [اقلیم کردستان] با ترکیه ندارد. به‌ةمین خاطر باید خطوط مرزی مابین این دو بخش [کردستان] باید باز شوند".

 

عضو پارلمان عراق از حزب یکیتی در ادامه به مسئله موصل اشاره کرد و گفت: "ترک‌ها برای اینکه مسئله موصل را تحت شعاع خود قرار دهند، به اعمال فشار روی آورده‌اند تا پ.ک.ک را از شنگال خارج نمایند. آن‌ها قصد دارند تا با اشغال شنگال، حائل میان روژاوا و باشور کردستان شوند و بدین صورت از ستاتوی کردها اخلال ایجاد کنند.

 

تمامی این تهدیدات برضد باشور و روژاوای کردستان است. از طرف دیگر در باکور کردستان نیز خطر قتل‌عام همواره وجود دارد و [درآمد حاصل از] فروش نفت کردستان، هیچ‌وقت برای کردها سودمند نبوده است".

 

سالار محمود از اعضای اتحادیه میهنی کردستان در انتهای سخنان خود با خبرگزاری فرات، به موضوع فروش نفت اقلیم کردستان به ترکیه اشاره کرد و گفت: "فروش نفت اقلیم کردستان با بهایی اندک به ترکیه، به قیمت زندگی‌ای گران برای مردم باشور کردستان تمام می‌شود. با این شرایط حکومت اقلیم کردستان باید این درک کند که فروش نفت ارزان به ترکیه، به‌معنی تخریب و سوزاندن شهرهای کردستان در ترکیه می‌باشد. درواقع باید روابط اقتصادی با ترکیه نیز قطع شود".