نیروهای گریلا در گَوَر، زاپ و متینا اشغالگران را هدف قرار دادند

گریلاهای آزادی‌بخش کوردستان در مناطق گَوَر، زاپ و متینا عملیات‌‌هایی را انجام دادند. براثر این عملیات‌ها یک سرباز دولت اشغالگر ترکیه مجازات و یک سرباز دیگر نیز مجروح شد. همچنین یک دوربین نظارتی و ۷ دوربین تله‌ای را منهدم کردند.

عملیات‌های گریلا

مرکز مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق ‌(ه‌پ‌گ) در ارتباط با عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

این بیانیه به شرح زیر است‌:

‌«در منطقه گَوَر‌؛

در میان روزهای ۱۲-۲۰ می در گَوَر مناطق خاپورت، یکمال، موشان و ممکاوا ۷ دوربین تله‌ای ارتش اشغالگر ترکیه منهدم شدند.

در منطقه متینا‌؛

در ۲۲ می ساعت ۱۳‌:۲۰ در منطقه مقاومتی شِلازه با یک عملیات تک‌تیراندازی یک اشغالگر مجازات و یک اشغالگر دیگر نیز مجروح شد.

۲۲ می ساعت ۱۶‌:۲۰ در منطق مقاومتی شلازه با سلا‌ح‌های نیمه اتوماتیک، اشغالگران هدف قرار گرفتند.

در منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ‌؛

 ۲۲ می ساعت ۱۱‌:۰۰ در منطقه مقاومتی تپه جودی برعلیه اشغالگران که در تلاش بودند پیشروی کنند با سلاح‌های نیمه اتوماتیک یک عملیات انجام شد. تحرکات اشغالگران متوقف شد.

 ۲۳ می در ساعت ۱۰‌:۳۰ دقیقه در منطقه مقاومتی تپه آمدیه،‌ اشغالگرانی که در تلاش بودند پیشروی کنند با سلا‌ح‌های نیمه اتوماتیک هدف قرار گرفتند.تحرکات اشغالگران متوقف شد‌.

 ۲۳ می در ساعت ۱۲‌:۳۰ در منطقه مقاومتی تپه آمدیه با سلاح‌های سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند، این عملیات از سوی نیروهای یژا استار انجام شد.

۲۳ می ساعت ۱۷‌:۰۵ در منطقه مقاومتی تپه اف‌ام یک سیستم دوربین نظارتی با عملیات تک‌تیراندازی منهدم شد.

۲۴ می ساعت ۰۲‌:۵۰ در منطقه مقاومتی تپه اف‌ام با سلاح‌های سنگین اشغالگران هدف قرار گرفتند. به یک سنگر اشغالگران ضرباتی وارد شد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با مواد منفجره ممنوعه‌‌؛

۲۳، ۲۴ و ۲۵ می در خاکورک مناطق گوشین، کولیت، لولان، سنین ۵ بار، در گاره منطقه گازه ۲ بار، در متینا مناطق شلازه، دَرگَلهِ، بشیلی ۳ بار، در منطقه شهید دلیل واقع در غرب زاپ مناطق مقاومتی تپه آمدیه، تپه بهار ۳ بار‌‌‌‌‌‌ و در مجموع ۱۳ بار با هواپیماهای جنگی بمباران شدند.‌»