احمد ترک؛ نه می‌ترسیم نه کوتاه می‌آییم/ محمود طغرل؛ قیم یعنی دزدی، چپاول و غصب

غصب شهرداری مردین از سوی رژیم کودتاگر ترکیه از سوی هزاران شهروند مردین در پارک کاریولار محکوم شد. احمد ترک و فیگن آلتنداغ همراه با تعدادی از پارلمانتارهای ه.د.پ دوشادوش خلق در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.

   چماقداران رژیم ترک پس از کودتای سیاسی اردوغان علیه شهرداری‌های کردستان جو نظامی را در شهر مردین حکم‌فرما کرد‌ه‌اند. خلق مردین با وجود جو امنیتی سنگین از اراده خود صیانت به عمل آورد. احمد ترک رئیس مشترک شهرداری مردین در جمع خلق طی سخنانی گفت:"نه می‌ترسیم و نه کوتاه می‌آییم."

   غصب شهرداری مردین از سوی رژیم کودتاگر ترکیه از سوی هزاران شهروند مردین در پارک کاریولار محکوم شد. احمد ترک و فیگن آلتنداغ همراه با تعدادی از پارلمانتارهای ه.د.پ دوشادوش خلق در این تجمع اعتراضی شرکت کردند.

   محمود طغرل پارلمانتار ه.د.پ در سخنانی با یادآوری اینکه غصب شهرداری‌های آمد، وان و مردین از سوی رژیم ترکیه یک کودتای آشکار است گفت:"قیم یعنی دزدی، چپاول و غصب."

   احمد ترک: حقوق کارگران شهرداری را هم دزدیدید
   احمد ترک رئیس مشترک شهرداری مردین که از سوی رژیم کودتا برکنار شده است در رابطه با سوابق گماشته رژیم ترک در مردین گفت:"از ١۵ میلیون ١١ میلیون را دزدیدند در حالیکه حقوق کارگران شهرداری ١٢ میلیون و پانصد هزار است. برای یک وعده غذا ٧٠ هزار لیره صرف کرده‌اند. مدعی‌اند که به ۴٢٠٠ نفر غذا داده‌اند اما همه می‌دانند که در عفرین چنین مکانی که ظرفیت ۴٢٠٠ نفر داشته باشد وجود ندارد. هدیه‌ای به مبلغ ١٣۶ هزار و ٩۴٠ لیره به رییس جمهور (اردوغان) داده‌اند. هر هدیه‌ای که ارزشی بیش از ١٠٠ لیره داشته باشد رشوه به حساب می‌اید. ما این حقایق را بر ملا کردیم به همین دلیل هدف قرار گرفتیم. ما هیچگاه از مبارزه برای دمکراسی دست نمی‌کشیم. ما هیچ تخلفی نکرده‌ایم. آماده‌ام اگر می‌خواهند بیایند دستگیرم کنند. ما در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد. از احدی هم واهمه نداریم. تنها هدف ما استقرار صلحی شرافتمندانه در این سرزمین است."

   شرکت کنندگان با سردادن شعارهای 'پیروزی با مقاومت میسر می‌شود' و 'در مردین گماشته نمی‌خواهیم' از احمد ترک حمایت به عمل آوردند و بسوی ساختمان مرکزی ه.د.پ در مردین راهپیمایی کردند.