ده‌ها هزار اسرائیلی معترض به دولت-ملت یهود در تل‌آویو دست به تظاهرات زدند

ده‌ها هزار اسرائیلی از جمله دروزیها و عربها و همچنین برخی از یهودیان شب گذشته در اعتراض به تصویب قانون دولت-ملت یهود دست به تظاهرات زدند.

ده‌ها هزار اسرائیلی از جمله دروزیها و عربها و همچنین برخی از یهودیان شب گذشته در اعتراض به تصویب قانون دولت-ملت یهود دست به تظاهرات زدند.

 

به دنبال تصویب قانون دولت-ملت یهود در اسرائیل نارضایتی به این موضوع بالا گرفته است.

 

شب گذشته تمامی شهرک‌های محل زندگی طایفه عرب‌های دروزی در شمال و همچنین شهرهای اعراب مسیحی و مسلمان در شمال و جنوب اسرائیل صحنه اعتراضات بود.

 

تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی، این قانون را نژادپرستانه خواندند. آنها همچنین اعلام کرده اند دست به اعتصابات سراسری می زنند.

 

همزمان، هزاران اسرائیلی، از جمله یهودیان در میدان «رابین» در تل‌آویو گردهم آمدند و به تصویب این قانون اعتراض کردند.

 

عرب ها و غیریهودیان در اسرائیل می‌گویند، با تصویب این قانون به شهروند درجه دوم مبدل می شوند.

 

مجلس اسرائیل روز ٢٨ تیر ماە امسال لایحه ارائه شده از سوی دولت بنیامین نتانیاهو مبنی بر اینکه یهودیان، صاحب حق در تعیین سرنوشت این کشور باشند را تصویب کرد.