دو کشته و ٧٠ زخمی در جریان انفجار تانکر در شمال ایتالیا

بعد از ظهر روز گذشته یک تانکر نفت با یک کامیون در جاده حومه شهر بولونا در شمال ایتالیا برخورد کرد که به موجب آن انفجار و آتش سوزی بزرگی رخ داد.

بعد از ظهر روز گذشتە یک تانکر نفت با یک کامیون در جاده حومه شهر بولونا در شمال ایتالیا برخورد کرد که بە موجب آن انفجار و آتش سوزی بزرگی رخ داد.

تصاویر منتشر شده توسط پلیس، تانکری را نشان می دهد که از پشت به یک کامیون برخورد می کند.

 

این دو وسیله نقلیه پس از برخورد آتش گرفتە و باعث ریزش بخشی از پلِ روی آن شدند.

 

بە گزارش رسانه های ایتالیایی دو نفر در این حادثە کشتە و حداقل ٧٠ نفر زخمی شده اند.

 

گفتە می شود آتش سوزی به محل پارک اتومبیل‌ها در زیر پل سرایت کردە و در آنجا نیز چند اتومبیل منفجر شدەاند.

 

این تصادف در تقاطع کاسالچیو روی دادە است.