صالح شریعتی در آستانه اعدام است

​​​​​​​حکم اعدام صالح شریعتی، نوجوانی که در سن شانزده سالگی به اتهام قتل دستگیر شده بود توسط دیوان عالی ایران تایید شد

حکم اعدام صالح شریعتی، نوجوانی که در سن شانزده سالگی به اتهام قتل دستگیر شده بود توسط دیوان عالی ایران تایید شد.

 

صالح شریعتی زندانی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز فروردین سال ۱۳۹۱ بە اتهام قتل یک شهروند بازداشت شد.

 

به نقل از هرانا، صالح شریعتی گفته در جریان شکنجە مجبور به اعتراف علیه خود شده است.

 

پدر وی نیز از وجود جراحات ناشی از شکنجه بر بدن فرزندش در جریان اولین ملاقاتشان خبر دادە بود.

 

صالح شریعتی هم اکنون ٢١ سال سن دارد اما در زمان دستگیری ١۶ ساله بود.

 

او بە دلیل نبود مدارک کافی دال بر گناهکار بودنش، با سوگند بستگان شاکیان پرونده به اعدام محکوم شد.

 

دادگاه عالی ایران اکنون حکم اعدام او را تأئید کرده است.