ضرب و شتم دستفروشان شمال و جنوب ایران از سوی مأموران انتظامی و شهرداری

​​​​​​​حمله مأموران انتظامی به دستفروشان در سراوان و کتک زدن یک دستفروش توسط ماموران شهرداری در گرگان بازتاب رسانه ای گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است

حمله مأموران انتظامی به دستفروشان در سراوان و کتک زدن یک دستفروش توسط ماموران شهرداری در گرگان بازتاب رسانه ای گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است

روز گذشته ماموران امنیتی با یورش به کسبه اطراف پمپ بنزین شهر سراوان آنها را مورد ضرب وشتم قرار دادند و کپسول های گاز و گالن های بنزین شان را جمع آوری کردند.

 

بنابر این گزارش، ماموران امنیتی کسانی که مقاومت کردند را بازداشت کردند.

 

گفتنی است چند روز پیش مردم شهر سراوان همزمان با چند شهر دیگر در بلوچستان با زدن بوق ممتد به کاهش سهمیه سوخت اعتراض کردند.

ازسوی دیگر، روز گذشته یک ویدئو در شبکەهای اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ماموران شهرداری برای جلوگیری از کاسبی یک دستفروش او را به طرز وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.