'فعالیت نازیها آزاد است اما فعالیت چاپخانه‌ی کردها ممنوع است'

روزنامه زوددویچه تْسایتونگ توقیف انتشارات مزوپوتامیا به دستور وزیر کشور آلمان را مورد انتقاد قرار داده و می‌افزاید؛ اما گروه نازی‌ به نام 'کومبات ١٨' مشمول ممنوعیت فعالیت نشده است.

   روز دوم ژوئن سال جاری والتر لوبکه استاندار منطقه کاسل از سوی نئونازیها کشته شد. چند روز پیش محرز شد که عامل قتل لوبکه از اعضای یک گروه نازی به نام 'کومبات ١٨' می‌باشد.

   این گروه پس از قتل استاندار کاسل مقام‌های دولتی و سیاستمداران دیگری را هم به حمله تهدید کرده است اما وزارت کشور همچنان به سکوت در این رابطه ادامه می‌دهد. در مقابل دولت آلمان هرگونه فعالیت گروههای چپ‌گرا و کردها را تحت نظر قرار داده، به مراکز آنان حمله کرده و حتی چاپخانه‌های آنان را هم توقیف می‌کنند.

​​​​​​​   روزنامه آلمانی زوددویچه تْسایتونگ توقیف انتشارات مزوپوتامیا به دستور وزیر کشور آلمان را مورد نکوهش قرار داده و می‌گوید فعالیت‌های گروه نازی 'کومبات ١٨' همچنان آزاد است.

​​​​​​​   روزنامه خاطرنشان کرده است که این گروه با پوشیدن صورت خویش به تهدید شهروندان می‌پردازد اما کسی مانع آنان نمی‌شود ولی زمانی که یک انتشاراتی کردها در مقابل رژیم اردوغان فعالیت کند وزارت کشور دستور به حمله یا توقیف آن می‌دهد.

کردها حق چاپ کتاب و تهیه سی‌دی ندارند
   روز ١٢ فوریه ٢٠١٩ پلیس آلمان به دستور وزیر کشور به دو مرکز انتشارات مزوپوتامیا و مرکز هنری میر موزیک متعلق به کردهای ساکن در این كشور حمله کرده و هر دو را پلمپ نمودند. سال گذشته هم پلیس آلمان ضمن حمله به این مراکز تعداد زیادی کتاب و مجله مربوط به کرد و کردستان را توقیف کرده بودند.