مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شد

اتحادیه اروپا هدف از این مکانیسم را وادار کردن ایران برای بازگشت به توافق برجام اعلام کرده است.

سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه ۱۴ ژانویه/ ٢۴ دی فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران را اعلام کردند.

این سه کشور عضو برجام طی بیانیه‌ای مشترک تصمیم خود را اعلام کردند. آنها طی بیانیه‌ی خود اعلام کردند، به دلیل اقدامات ایران چاره‌ای جز فعال کردن مکانیسم ماشه باقی نمانده است.

اتحادیه‌ی اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، در واکنش به گام پنجم ایران در کاهش تعهدات خود به برجام مطابق با بند ۳۶ برجام مکانیسم ساز و کار حل اختلاف برجام یا مکانیسم ماشه فعال می‌کند.

اتحادیه‌ی اروپا هدف از فعال سازی مکانیسم ماشه را بازگرداندن ایران به توافق برجام اعلام کرد.

در این رابطه جوزپ بورل مسئول سیاستهای خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد، "امروز نامه‌ای از وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس دریافت کرده‌ام که درمورد موضوع مربوط به اجرای تعهدات ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به کمیسیون مشترک برای حل و فصل از طریق مکانیزم حل اختلاف است. مندرج در بند ٣۶ توافق نامه."

جوزپ بورل همچنین گفت، فعال کردن مکانیسم ماشه برای تحریم کردن ایران نیست بلکه با هدف بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: "من به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، بر روند مکانیزم حل اختلاف نظارت خواهم کرد. هدف این سازوکار حل مسائل مربوط به اجرای توافق نامه در چارچوب کمیسیون مشترک است. در این راستا، من به هدف وزرای امور خارجه «برای حفظ برجام به امید یافتن راهی برای پیشبرد بن بست از طریق گفتگوی دیپلماتیک سازنده» توجه می‌کنم."

لازم به ذکر است بر اساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، چنانچه ایران توافق هسته‌ای را نقض کند، می‌بایست در مدت ۳۰ روز به برجام بازگردد در غیر این‌صورت کشورهای اروپایی می‌توانند پرونده ایران را برای بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. این مکانیسم که به‌عنوان "مکانیسم ماشه" شناخته می‌شود طوری طراحی شده که روسیه و چین نتوانند قطع‌نامه شورای امنیت را وتو کنند.