نتایج اولیه چهارمین دوره انتخابات مجلس عراق در ١٠ استان اعلام شد

نتایج انتخابات در استانهای اقلیم کردستان، کرکوک، نینوا، صلاح‌الدین و نجف مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.

کمیسیون عالی انتخابات عراق شب گذشته نتایج اولیه انتخابات مجلس را در ١٠ استان این كشور اعلام کرد. نتایج انتخابات در استانهای اقلیم کردستان، کرکوک، نینوا، صلاح‌الدین و نجف مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. طبق نتایج مذکور لیست السائرون در صدر قرار گرفته است.

 

نیمه شب گذشته کمیسیون عالی انتخابات عراق در شهر بغداد طی کنفرانسی خبری نتایج اولیه انتخابات را اعلام کرد. ریاض بدران رییس مرکز کمیسیون انتخابات در آغاز این کنفرانس خبری متذکر شد که نتایج ١٠ استان را مورد بازبینی قرار داده‌اند و نتایج استانهای هولیر، دهوک، سلیمانیه، کرکوک، نینوا، صلاح‌الدین و نجف هنوز مورد بازبینی کامل قرار نگرفته‌اند و بزودی نتایج آنها هم اعلام خواهد شد.

 

در ادامه کنفرانس مطبوعاتی تعداد آرای جریانها و احزاب سیاسی در ١٠ استان مرکزی و جنوب عراق اعلام شدند. طبق این آمار لیست السائرون مرتبط با مقتدی صدر، لیست فتح هادی العامری، لیست دولت قانون وابسته به نوری المالکی، لیست نصر مربوط به حیدر العبادی و لیست الحکیمه مربوط به عمار حکیم به ترتیب بیشترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

 

آراء شمارش شده در استان بغداد: ۶٩ کرسی

-السائرون ۴١٣ هزار و ۶٣٨ رأی- ١٧ کرسی

-الفتح ٢٣٣ هزار و ٢٩٨ رأی- ٩ کرسی

-دولت قانون ٢١١ هزار و ٢۴٣ رأی- ٨ کرسی

-الوطنیه ٢٠۴ هزار و ۶٨۶ رأی- ۴ کرسی

-النصر ١٩۴هزار و ٧۶٧ رأی- ۴ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان واسط: ١١ کرسی

- السائرون ٣ کرسی

-الفتح ٢ کرسی

-النصر ٢ کرسی

-الحکمه ٢ کرسی

-دولت قانون ١ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان المثنی: ٧ کرسی

-السائرون ٣ کرسی

-الفتح ٢ کرسی

-الحکمه ١ کرسی

-النصر ١ کرسی

-دولت قانون ١ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان دیالی:  ١۴ کرسی

-ائتلاف القرار العراقی ٣ کرسی

-الفتح ٣ کرسی

-ائتلاف ملی ٣ کرسی

-السائرون ٢ کرسی

-النصر ١ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان کربلا: ١١ کرسی

-الفتح ٢ کرسی

-السائرون ٣ کرسی

-النصر ٢ کرسی

-دولت قانون ٢ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان ذی‌قار: ١٩ کرسی

-السائرون ۶ کرسی

-الفتح ۵ کرسی

-النصر ٣ کرسی

-دولت قانون ٣ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان بصره: ٢۵ کرسی

-الفتح ۶ کرسی

-السائرون ۵ کرسی

-النصر ۵ کرسی

-دولت قانون ۴ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان القادسیه: ١١ کرسی

-الفتح ٢ کرسی

-السائرون ٣ کرسی

-النصر٢ کرسی

-الحکمه ١ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان دیوانیه: ١١ کرسی

-الفتح ٢ کرسی

-السائرون ٣ کرسی

-النصر ٢ کرسی

-الحکمه ١ کرسی

 

آراء شمارش شده در استان بابل: ١٧ کرسی

-الفتح ۴ کرسی

-السائرون ۶ کرسی

-النصر ٣ کرسی

-الحکمه  ٣ کرسی

 

کمیسیون اعلام کرده است که نتایج انتخابات در استانهای اقلیم کردستان، کرکوک، نینوا، صلاح‌الدین و نجف را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد.