نگرانی از سرنوشت یک شهروند بلوچ؛ چه بر سر عبدالرحمن بلیده‌ای آمد؟

عبدالرحمن بلیده‌ای شهروند بلوچ که روز هفدهم تیر ماە سالجاری برای انجام کاری از منزل شخصی خود خارج شده بود دیگر به خانه بازنگشته است.

عبدالرحمن بلیده‌ای شهروند بلوچ که روز هفدهم تیر ماە سالجاری برای انجام کاری از منزل شخصی خود خارج شده بود دیگر به خانه بازنگشته است.

 

کمپین فعالین بلوچ می‌گوید پیگیری‌های خانواده بلیدەای برای کسب اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری فرزندشان تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

 

او یک روز پس از درگیری نیروهای هنگ مرزی با سازمان جیش العدل در نزدیلی محل زندگی آنها در جکیگور ناپدید شدە است.

 

احتمال می‌رود او توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده باشد.

 

عبدالرحمن بلیدەای متاهل و دارای چند فرزند است.