پرونده‌ی قتل "حسنی"ی سه ساله‌ همچنان بدون نتیجه است

این کودک سه ساله به همراه دو دایی خود با نامهای حمزه و مسلم بامری و یکی از بستگانشان با نام یعقوب بامری در ماشین دایی خود توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شدند و همگی جان باختند.

دختر سه ساله‌ی بلوچ "حسنی بامری" در فروردین امسال با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای انتظامی کشته شد. این کودک سه ساله به همراه دو دایی خود با نامهای حمزه و مسلم بامری و یکی از بستگانشان با نام یعقوب بامری در ماشین دایی خود توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شدند و همگی جان باختند.

 

به گفته‌ی شاهدان، آنها حوالی غروب برای گرفتن بنزین در پمپ بنزین توقف کرده بودند که نیروهای انتظامی بدون اخطار ماشین را به گلوله بستند و این کودک را به همراه سه تن دیگر کشتند در حالی که آنها هیچ چیز خلافی همراه نداشتند.

 

خانواده‌ی حسنی اعلام کرده‌اند که با گذشت بیشتر از ۵ ماه از این حادثه آنها هیچ نتیجه‌ای به دست نیاورده‌اند و پرونده‌ی حسنی هیچ پیشرفتی نداشته و گویا قرار نیست با خاطیان برخورد شود.

 

کشتن شهروندان عادی و غیرمسلح توسط نیروهای انتظامی در سیستان و بلوچستان امری روزمره است و نیروهای انتظامی پرونده‌های بسیاری در زمینه‌ی کشتن شهروندان عادی دارند که هرگز به آنها رسیدگی نشده است.