گفتگوی هیئت‌های ک.ن.ک و پژاک حول وحدت ملی کوردستان

هیئتی از ک.ن.ک در ادامه‌ی تلاش برای اتحاد ملی با پژاک دیدار کردند.

هیئت کنگره ملی کوردستان در ادامه‌ی تلاش برای ایجاد اتحاد ملی، روز ۱۲ دسامبر/ ٢١ آذر با هیئتی از حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) دیدار کردند.

هیئت ک.ن.ک شامل احمد کاراموش رئیس مشترک ک.ن.ک، شهلا حفید جانشین رئیس مشترک ک.ن.ک، دکتر شیرکو و فرهاد دوسکی عضو ک.ن.ک و همچنین هیئت پژاک نیز متشکل از سرهلدان چیا عضو مجلس پژاک، زیلان وژین رئیس مشترک پژاک، اوین نژدت عضو مجلس پژاک و مظلوم هفتن عضو شورای رهبری کودار بود.

در یک کنفرانس مطبوعاتی زیلان وژین و احمد کاراموش روئسای مشترک هر دو طرف، در مورد اهداف و نتایج این دیدار سخن گفتند.

ابتدا زیلان وژین رئیس مشترک پژاک گفت، "ما در این دیدار در مورد چندین نکته‌ی مهم گفتگو کردیم. ما به عنوان پژاک همیشه همراه ک.ن.ک در مورد موضع گیری یکدست و سیاستی ملی و دمکراتیک هم نظر بوده‌ایم."

وژین در ادامه‌ی سخنانش گفت: "ما به عنوان پژاک در مورد اتحاد در روژهلات کوردستان در گذشته نقشه راهی به افکار عمومی ارائه کرده‌ایم. ما در مورد اتحاد ملی چند پروژه را مشخص نمودیم و در مورد این پروژه‌هایمان به کار و مبارزه پرداختیم و از این پس نیز تلاشهایمان برای اتحاد در این چهارچوب را گسترش خواهیم داد."

رئیس مشترک پژاک در پایان سخنانش بر اتحاد ملی برای حفاظت از دستاوردهای خلق کورد تاکید کرد و گفت: "در مرحله‌ای حساس قرار داریم. در هر چهار بخش کوردستان حملات اشغالگران افزایش یافته و خطر دستاوردهای خلق کورد را تهدید می‌کند. مبارزات متحد ملی و وحدت داخلی می‌تواند از این دستاوردها دفاع کند. این مبارزات در مقطع کنونی اهمیت ویژه‌ای برای روژهلات کوردستان دارد به ویژه اکنون که خلق روژهلات کوردستان خواستار تغییرات اساسی و دمکراتیک هستند. در این شرایط نیازمند سیاست ملی و دمکراتیک در روژهلات کوردستان هستیم. ما هم با موضع ک.ن.ک در مورد اتحاد ملی هم نظر و موافقیم.

احمد کاراموش رئیس مشترک ک.ن.ک نیز در مورد دیدار با مسئولین پژاک اظهار نمود:"در این دیدار در مورد مجمع ۱۹ ک.ن.ک و نکاتی که در مورد آنها تصمیم گیری شد، گفتگو کردیم. در این دیدار بر اساس تصمیم نیرومند کردن مبارزات متحد ملی و تصمیمات و انتقادات و پیشنهاداتی که وجود داشتند، سخن گفتیم. پیشنهادات و نظرات و انتقادات خوب در چهارچوب مبارزات متحد ملی توسط پژاک مطرح شد و پیشنهاد شد که همه‌ی احزاب و فعالین داخلی را در خود بگیرد. این هم وظیفه‌ی ک.ن.ک است که با احزاب و سازمانها و شخصیتهایی که عضو ک.ن.ک هستند دیدار کرده و بر این اساس اقدام و مبارزه کند."

کاراموش در پایان خاطرنشان کرد:"برای آنکه بتوانیم اتحاد ملی ایجاد کنیم فرصتی خوب و مهم پیش رو داریم. بدون شک دیدارها بسیار موثر بودند و ما هم پس از این مرحله با تصمیماتی جدید قدمهای دوم و سوم را آغاز می‌کنیم و تا رسیدن به کنگره‌ی ملی‌ای نیرومند و اهدافمان دست از تلاش و مبارزه بر نمی‌داریم."