برای محافظت از عفرین فعالیت سپر انسانی آغاز می‌شود

ساکنان مقاومت پولادین عفرین تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک خانه و میهن خود نیستند. شهروندان برای محافظت اقدام به تشکیل سپرهای انسانی می‌نمایند

ساکنان مقاومت پولادین عفرین تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک خانه و میهن خود نیستند. شهروندان برای محافظت اقدام به تشکیل سپرهای انسانی می‌نمایند

 

تحرکات وسیعی در مرکز عفرین در جریان است. تظاهرات گسترده‌ای در سطح شهر در حال شکل‌گیری است. طبق گزارشهای دریافتی از روز یکشنبه (امروز) فعالیت سپر انسانی در شهر آغاز می‌شود. قبل از شروع کاروان خودروهای ساکنین، تدارکات لازم را برای این فعالیت آغاز کردند.