درگیری در خاکورک: تعداد بسیاری ارتشی کشته شدند

در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئیه / ۲۷ و ۲۸ تیر در نتیجه‌ی درگیری رویداده در عرصه‌ی خاکورک در جنوب کردستان حداقل ۱۰ ارتشی کشته و زخمی شدند.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده از منابع محلی، در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئیه / ۲۷ و ۲۸ تیر ‌ نیروهای گریلای ه.پ.گ و یژاستار در هنگامیکه بالگردهای سیکورسکی ارتش اشغالگر ترکیه سعی در انتقال نظامیان به تپه هلیکوپتر در خاکورک داشتند، عملیاتی را به انجام رسانده‌اند. در طی این عملیات درگیری رویداده است.

  همچنین در تپه شهید بریتان نیز درگیری رویداده است.

  با توجه به اطلاعات بدست آمده، در نتیجه‌ی این درگیری‌ها حداقل ۱۰ ارتشی کشته و زخمی شده‌اند.

  تاکنون مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ درباره‌ی این عملیات اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است.