رژیم ایران جنازه‌ی سه زندانی اعدام شده را به خانوادههایشان تحویل نداد

حکومت ایران جنازه‌ی لقمان مرادی، زانیار مرادی و رامین حسین پناهی را که دیروز اعدام کرده بود به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهد

حکومت ایران جنازه‌ی لقمان مرادی، زانیار مرادی و رامین حسین پناهی را که دیروز اعدام کرده بود به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهد

 

رژیم ایران دیروز ۱٧ شهریور/ ٨ سپتامبر، یک روز پس از دیدار دیکتاتور ترکیه از تهران سه زندانی کُرد، زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را در زندان رجایی شهر کرج اعدام کرد. خانواده‌ی این سه زندانی اعلام کردند رژیم از تحویل جنازه به آنها خودداری کرده و آنها را در مکان نامعلوم به خاک می‌سپارند.

 

جمهوری اسلامی انسان‌ها را اعدام کرده آنها را مخفیانه دفن می‌کند و محل دفن آنان را هم به خانواده قربانیان نمی‌گوید. جمهوری اسلامی این عمل را برای اظهار قدرت می‌کند در حالی که از اعلام محن دفن قربانیان بشدت می‌ترسد.