سمکو درسیم: شهید زیلان روحیه‌ی مقاومت را به اوج رساند

گریلای ه.پ.گ سمکو درسیم در سالروز شهادت زینب کناجی ( زیلان) درباره‌ی مقاومت و اهداف تاریخی وی سخن گفت.

  در ۳۰ ژوئن ۱۹۹۶/ ۱۰ تیر ۱۳۷۵ گریلای راه آزادی زیلان ( زینب کناجی ) علیه دولت اشغالگر ترکیه عملیاتی جانفشانی انجام داده و بدین شکل پیامی تاریخی را به شغالگران داد. گریلای ه.پ.گ سمکو درسیم درباره‌ی عملیات زیلان اظهار داشت، " زیلان در عملیات خویش تمامی حملات و ستم‌هایی که بر خلق کرد اعمال می‌شود را پاسخ گفت."

  سمکو درسیم اعلام کرد، " رهبر آپو می‌گوید، زیلان فرمانده‌ی من است. بایستی همه این سخن را به خوبی درک نمایند. برای درک آن بایستی درکی عمیق داشت. رفیق زیلان به خوبی واقعیت دشمنان و خلق خویش را درک نمود، به همین دلیل توانست به خوبی دشمنان را تحلیل نموده و عملیاتی بزرگ انجام دهد. این عملیات روحیه‌ی فدایی آپویی را به اوج رساند. روح مقاومت را به بلندترین سطح خویش رسانده و به پاسخی در برابر اشغالگری و ستم دولت ترکیه علیه خلق کرد مبدل گشت. همچنین به پاسخی درخور در برابر توطئه‌ی علیه رهبر آپو مبدل شد. خود را به مشعل آزادی مبدل نمود و خط مشی مختص به خویش را ایجاد نمود. اکنون نیز خط مشی وی ادامه دارد، هزاران تن از دختران  و پسران بر مبنای این خط مشی مبارزه نموده و پرچم زیلان را برای رسیدن به اهداف وی به اهتزاز در می‌آورند.

  درسیم در ادامه‌ی سخنان خویش اظهار داشت، زیلان شخصیتی است که به حقیقت آزادی دست یافته است و افزود، " هم‌‌اکنون ما بمانند رفقای شهید زیلان، خط مشی آزادی وی را پیشه نموده‌ایم. در کوهستان‌های کردستان هزاران تن نام زیلان را انتخاب نموده و در برابر دشمنان فاشیست کرد مبارزه می‌کنند. برایمان مایه‌ی سرافرازی و افتخار است که بر خط مشی شهید زیلان قرار بگیریم. بر مبنای فکر و اندیشه‌ی شهید زیلان مبارزه نماییم و به سطح رفیق زیلان که حقیقتی برای ماست دستیابیم. هدف رفیق زیلان آزادی خلقمان بود. بدون شک دست‌یابی به آن با مبارزات رهبر آپو، مبارزان وی و خلقمان امکان پذیر خواهد بود. در پایان اعلام می‌دارم، در برابر شهید زیلان و تمامی شهدای راه انقلاب و آزادی سر تعظیم فرو می‌آورم و می‌گویم، زیلان آزادیست و پیروزی از آن ماست."