عرب‌های سوریه: ما دیر شناختیم اما آن را در آغوش گرفتیم

اعراب شمال و شرق سوریه درباره‌ی انقلاب روژاوا اعلام کردند،‌ آن‌ها انقلاب را دیر شناخته‌اند اما بعدها آن را در آغوش گرفته‌اند.

  ۷ سال از انقلاب شمال وشرق سوریه گذشت. انقلابی که بر اساس استراتژی خط سوم رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و مدل خودگردانی دمکراتیک ایجاد شد، به انقلاب کرد،‌عرب، آسوری، ارمنی، چرکس و خلق‌های دیگر مبدل شد.

  از مهمترین دستاوردهای انقلاب، ایجاد اتحاد میان خلق کرد و عرب بود. با توجه به بیانیه‌های ق.س.د در طی ۷ سال انقلاب، بیش از ۲ هزار مبارز عرب برای محافظت از انقلاب جان خویش را فدا نموده‌اند.

  اعراب شمال و شرق سوریه می‌گویند، آن‌ها انقلاب را دیر شناخته‌اند اما بعدها آن را در آغوش گرفته‌اند. همچنین اعلام کردند،‌این انقلاب از آن یک خلق نیست بلکه از آن تمامی خلق‌هاست.

  انقلاب را دیر شناختیم

  سرینه امل علی مصطفا ریاست مشترک مجلس خانواده شهدا در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرات اعلام کرد، پیشتر آن‌ها انقلاب را نمی‌شناخته‌اند و با امکاناتی بسیار اندک با آگاهی که از رسانه‌ها گرفته‌اند، انقلاب روژاوا را شناختند.

  امل علی مصطفی اعلام کرد، با شهادت همسر وی در منبج انقلاب را شناخته است و افزود، " انقلاب را نمی‌شناختیم. تنها از راه تلویزیون شنیده بودیم و این امکان نیز بسیار اندک بود. "

  امل علی مصطفی دوران پیش از انقلاب را چنان توصیف نمود، " بمانند آن‌که پارچه‌ای سیاه را بر سرمان انداخته باشند" و افزود، "‌زمانیکه آزاد شدیم و انقلاب را شناختیم با حصرتی بزرگ انقلاب را در آغوش گرفتیم. انقلاب را دیر شناختیم اما بعدها آن را در آغوش گرفتیم. این انقلاب را بمانند انقلاب خلقی نمی‌بینیم، بلکه بمانند انقلاب خویش به آن می‌نگریم."

  وی در ادامه اظهار داشت،‌" این انقلاب را به عنوان فرصتی بزرگ برای خویش می‌بینیم. با هزاران شهید به این فرصت دست یافتیم. به همین دلیل بایستی همه از انقلاب صیانت نمایند. تهدیدهای ترکیه تاکنون نیز ادامه دارند. این انقلاب قادر است به راه‌ چاره‌یابی سوریه مبدل گردد. می‌تواند به انقلاب خلق‌های سوریه مبدل گردد. به همین دلیل بایستی انقلاب را بزرگ و تقویت نماییم."

  به انقلاب نزدیک بودیم اما نمی‌توانستیم خود را به آن برسانیم

  فردوس صالح کینو که همسر وی در دفاع از انقلاب به شهادت رسیده‌ است اعلام کرد، پیش از این بسیار به انقلاب نزدیک بوده‌اند اما به دلیل تبهکاران قادر با رسیدن به آن نبوده‌اند. وی اظهار داشت، " پس از شناختن انقلاب آزادی را شناختیم. برای آن بهایی را فدا نمودیم، این بها را برای محافظت از آن پرداختیم."

  انقلاب خلق عرب است

  فردوس صالح کینو اعلام کرد، " بعدها فهمیدیم که انقلاب، تنها برای کردها نیست. هر چه به ژرفای آن رفتیم و بزرگی فلسفه‌ی رهبر عبدالله اوجالان را شناختیم، دیدیم که این انقلاب در همان وقت انقلاب خلق عرب است. دیدیم که این انقلاب، انقلاب زنان است."

  با انقلاب آشنا شدم و آن را در آغوش گرفتم

  سمیرا ادهم ولو اعلام کرد، همسر وی ی.پ.گ را شناخته و به صفوف ی.پ.گ پیوست، بدین شکل او انقلاب را شناخته است. وی اظهار داشت، " انقلاب را نمی‌شناختیم، اما پس از آن‌که همسرم با رفقا آشنا شد، با انقلاب آشنا شدم و به آن پیوستم. بدین شکل فلسفه‌ی رهبر اوجالان را شناختم. انقلابمان تنها از آن خلقی نیست بلکه انقلاب خلق‌هاست. انقلاب همه است."