قاچاق درختان زاگرس با همکاری سازمان‌های دولتی رژیم رو به گسترش است

​​​​​​​بریدن درختان تنومند زاگرس هر روز گسترده‌تر از قبل در حال انجام است. سازمانهای دولتی برای فریب افکار عمومی مدعی کشف یک کامیون چوب قاچاق در سنه شده‌اند

بریدن درختان روژهلات و فرستادن آنها به کارخانه‌های کاغذ سازی شمال ایران با سرعت هر چه بیشتر ادامه می‌یابد.

 

تردد ماشینهایی که بار آنها درختان تنومند روژهلات است در داخل شهرها و جاده‌های روژهلات هر روز در حال افزایش است و مسئولین و نهادهای دولتی غیر از نظاره‌کردن هیچ اقدامی در این زمینه نمی‌کنند.

 

پس از انتشار خبر قاچاق چوب درختان کردستان به کارخانه‌های کاغذ‌سازی متعلق به سپاه در شمال ایران، سازمان‌های رژیم برای فریب افکار عمومی اقدام به انتشار خبرهایی در مورد کشف محموله‌های قاچاق کرده‌اند. به گفته‌ی رییس اداره منابع طبیعی سنه تنها ١٠ تن چوب و زغال کشف شده است. این در حالی است که روزانه دهها تن از درختان جنگل‌های طبیعی استان سنه بارگیری و به خارج از زاگرس منتقل می‌شود.

 

از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از تخریب ١٩۵ هکتار از جنگل‌های شاهین‌دژ در بستر رودخانه زرینه‌رود و صدور درختان قطع شده آن به کارخانه‌های کاغذسازی شمال ایران طی هفته اخیر است.

به دلیل ممنوع بودن قطع درختان شمال ایران، سودجویان و مزدوران به بریدن درختان زاگرس روی آورده و به سرعت تمامی دره‌ها، دشتها، کوهستانها و کناره‌ی رودها از درختان خالی شده و درختان تنومند یکی پس از دیگری بریده شده و روانه ی کارخانه‌های کاغذ سازی شمال ایران می‌شوند.

 

علاوه بر این زغال گیری از دیگر عوامل اصلی نابودی جنگلهای زاگرس می‌باشد.

 

تعدادی افراد سودجو و مزدور بوسیله‌ی اره برقی اقدام به بریدن درختان به صورت گسترده و سوزاندن آنها به منظور تولید زغال کرده اند.

 

زغال‌گیری به حدی افزایش یافته است که حجم گسترده‌ای از آن به سایر استانهای ایران و حتی جنوب کردستان فرستاده می‌شود.

 

گروهی سودجو و مزدور با استفاده از سکوت رژیم اقدام به نابودی طبیعت روژهلات کرده و حق خلق کرد را به نفع خود و رژیم ایران ضایع می‌کنند.

 

یکی از فعالان محیطزیست در روژهلات کردستان با "بحرانی‌" توصیف کردن وضعیت جنگل‌های طبیعی زاگرس از خلق روژهلات درخواست کرد تا با همکاری نهادهای محیط‌زیستی به مقابله با افراد سودجو و مزدوری که در راستای سیاستهای رژیم در حال بیابان‌سازی روژهلات هستند، برخیزند و با هر شیوه‌ی ممکن مقابل این روند بایستند.