مراکز نشر و توزیع مزوپوتامیا و میرموزیک با دلایلی شرمآور پلمپ شدند

مراکز نشر و توزیع مزوپوتامیا و میرموزیک در آلمان ممنوع شدند. حکومت آنگلا مرکل، در ممنوع ساختن این نهادها پاسخی شرم آور داده و اعلام کرد " پ.ک.ک، فرهنگ و زبان کردی را بکار میگیرد."

  با دستور هورست سهوفر وزیر امور داخلی آلمان، در ۱۲ فوریه/  ۲۳ بهمن مراکز نشر و توزیع مزوپوتامیا و میرموزیک ممنوع شدند. نیروهای پلیس با حمله به این دو نهاد آنها را پلمپ کردند. سال گذشته نیروهای پلیس دو مرتبه به این نهادها حمله کرد بود و تعداد بسیاری از کتابها از جمله کتابهای آموزش زبان کردی، کتابهای کودکان به زبان کردی و کتابهای تاریخی را مصادره کرده بودند.

  در نتیجەی این اقدام، احزاب مخالف، انتشارات و بسیاری از نهادهای فرهنگی اعتراض کرده بودند. حزب چپ آلمان ممنوعیت دو نهاد را در مجلس مورد بحث قرار داده بود.

  حکومت فدرال پاسخی شرم آور و عجیب را به سیمون بارینتوس سخنگوی فرهنگ حزب چپ داده بود. متن پاسخ متشکل از ۶ صفحه در اختیار خبرگزاری فرات قرار داده شد. بسیاری از سوالات را پاسخی نداده و با وجود اینکه موضوع بر سر فرهنگ و موزیک کردیست، اعلام کردەاند، پ.ک.ک برای بکار بستن فرهنگ و موزیک کردی این نهادها را تاسیس کرده است.

  حکومت اعلام کرده است، در زمان ممنوع کردن این نهادها، ما دولت ترکیه را مطلع نکردەایم اما در سالهای قبل رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بسیاری از نهادهای کردها را ممنوع کرده و به آنها گفته است، چرا شما این نهادها را ممنوع نمیکنید.

  در حمله به انتشارات مزوپوتامیا و میرموزیک، اطلاعات مشتریان این نهادها را هم مصادره کرده و از این راه خواهان تحمیل سیاست بزهکاری بر کردها هستند.

  سیمون بارینتوس نمانیده پارلمان حزب چپ در برابر ممنوعیت این نهادها واکنشی سختی نشان داد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فرات اعلام کرد، فرهنگ و موزیک کردی به دلیل جمعیت انبوه کردها در آلمان به بخشی از این کشور مبدل شده است. وی اظهار داشت، " پاسخ حکومت فدرال نشان دهندەی این است که حکومت فدرال فرهنگ کردی را نادیده گرفته و آثار آنها را بمانند جرم ارزیابی میکند. در نتیجەی پاسخ آنها معلوم گشت که حکموت هیچ ارزشی را برای آرشیو موزیک کردی قائل نیست. "

  این نماینده از حکومت فدرال آلمان درخواست کرد قرار ممنوعیت این نهادها را لغو نماید و اعلام کرد، بایستی آرشیو موزیک کردی بازگردانده شده و در اختیار همه قرار بگیرند.

  لازم به ذکر است، سال گذشته نیروهای پلیس آلمان آرشیو میرموزیک را متشکل از ۵۰۰ هزار ترانەی کردی مصادره کرده بود.