نامه حزب آزادی زنان کردستان به زندانیان سیاسی و لیلا گووَن

​​​​​​​"لحظه لحظه‌یِ آفرینش تاریخ و مرحله‌ای ویژه است. زمان آن فرا رسیده است که با این هویت ایستار کردایتی را به همه اثبات کنید و به پیروزی دست یابید. در مکانی که فاشیسم تسلمیت و اسارت را تحمیل می‌کند آتش مقاومت شعله‌ور گشته است."

شورای مدیریتی حزب زنان آزاد کردستان نامه‌ای را با عنوان "به پیشاهنگان مقاومت؛ زندانیان جنبش آزادیخواهی پ.ک.ک و پاژک و رفیق لیلا گووَن" منتشر کرد.

 

در نامه با اشاره به اینکه در مرحله کنونی زندگی متوقف شده و آینده مورد تهدید قرار گرفته، ظلم و زورگویی همچنان حاکم است و آزادی یا نابود شده ویا در شرف نابودی است، از این رو چیزی معنادارتر از مقاومت وجود ندارد.

 

پاژک در نامه می‌افزاید:"ما مقاومت می‌کنیم زیرا دنیای ما در معرض نابودی است و روابط اجتماعی به پایان می‌رسند. ما مقاومت می‌کنیم زیرا استعمار، کشتار و قتل‌عام بر خلق‌ها، باورمندان، زنان، جوانان و کودکان اجرا می‌شود. ما مقاومت می‌کنیم زیرا حسرتمان برای روزهای زیبا و درخشان هنوز هم زنده است. ما مقاومت می‌کنیم زیرا نتیجه‌ای بی‌سابقه انتظارمان را می‌کشد و یقینا ما به پیروزی می‌رسیم. امید به پیروزی به همه روحیه و نیروی مضاعف می‌بخشد."

 

در نامه با یادآوری حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان آمده است که هدف اساسی و نقطه بنیادین این مقاومت نابودی سیستم شکنجه و حصر می‌باشد.

 

شورای مدیریتی پاژک افزوده است:"باورمندی در وجود شما احیا و گسترش یافته است و دستیابی به هدف از شخص شما نیرو می‌گیرد. از این رو امید را در پی دارد و آینده هم با چنین گام‌های بزرگی شکل می‌گیرد. به همین دلیل این خشم، این قیام، این مقاومت علیه حصر به مقاومتی تاریخی مبدل شده است. این مرحله نیازمند انقلابیون مصمم، مقاومتی بدون وقفه و قهرمانانی خستگی‌ناپذیر است. انسان‌هایی که به پاسخ پرسش‌های یک مرحله مبدل می‌شوند به تاریخ معنی می‌بخشند. نام این لحظه 'انقلابی‌گری دوران' است و انسان‌هایی که با هدف خود یکی شوند توانایی خود را به جهانیان نشان خواهند داد.

 

لحظه لحظه‌یِ آفرینش تاریخ و مرحله‌ای ویژه است. زمان آن فرا رسیده است که با این هویت ایستار کردایتی را به همه اثبات کنید و به پیروزی دست یابید. در مکانی که فاشیسم تسلمیت و اسارت را تحمیل می‌کند آتش مقاومت شعله‌ور گشته است.

 

اعتصاب غذایی که از سوی لیلا گووَن آغاز شد به همه نشان داد که اسارت رهبری را نمی‌پذیریم، چنین زندگی را نمی‌پذیریم و تا پایان دادن به حصر رهبریمان و آزادی ایشان به مبارزه شکلی نوین می‌دهیم. یعنی ما مرحله تازه‌ای از مبارزه و سال نوینی از انقلاب را آغاز کرده‌ایم. این مبارزه قطعا به پیروزی می‌رسد.

 

فعالیت‌ها برای اهداف بزرگ و اعتصاب غذایی که ماههاست ادامه دارد میراثی از مقاومت ١۴ ژوئیه، از مظلوم‌‌[ها]، کمال [ها] و سارا[ها]ست. مبارزه آزادیخواهی ما با مقاومت زندان، عشق به حیات را چنان در ما پدید آورده که آماده‌ایم برای آن جان دهیم. شرف مبارزه در نتیجه مقاومت را به همه اثبات کرده است. شما اکنون این فلسفه و این خط‌مشی‌ قهرمانی را به جای می‌آورید و در این مقاومت شرفتمندانه و بزرگ جای گرفته‌اید. مبارزه شما به انسان‌های آزادیخواه کردستان، خاورمیانه و جهان می‌رسد. همچنین ترسی بزرگ را در قلب ظالمان و توطئه‌گران جای می‌دهد.

 

خلق کردستان خلقی مقاومتگر است. انقلابیون این خلق با مقاومت هویت خویش را تعریف نموده‌اند. انقلابیگری در کردستان به گونه‌ای است که انسان خود را به منبع امید مبدل کند. ایستادگی در برابر آن چیز‌هایی است که غیرقابل قبولند، عزم ادامه مبارزه صرف پذیرش هر هزینه‌ای است. در هر جایی که ظلمی وجود داشته باشد انسان‌های آنجا با مقاومت به زیبایی دست می‌یابند. انقلابگرانی که گردن در برابر ستم ظالمان خم نکرده و به جلادها پایان می‌دهد، هویت انسان آزاد این سده است. این میراث مقاومت در شخصیت انقلابی‌گری پ.ک.ک و پاژک خود را به منصه ظهور رسانده است. مقاومت به احیای زندگی و پیروزی مبدل می‌شود."

 

در پایان نامه آمده است که تصفیه سیستم امرالی، فروپاشی فاشیسم و آفرینش آزادی هدف اساسی مقاومت‌گران اعتصاب‌ غذاست و مبارزه بدون وقفه تا دستیابی به پیروزی مورد تأکید قرار گرفته است.

 

در نامه آمده است:"فرزندان آتش و خورشید، مقاومت‌گران کردستان که نام خویش را در تاریخ خاورمیانه و جهان حک کرده‌اند راه آزادی رهبری را هموار می‌کنند، آنان با ایستاری مقاومتگرانه که ترس را در قلب جانیان کاشته است بر جهان تأثیر گذاشته‌اند و صدای خویش را به همه رساندند. لیلا و همگی شما با بدست گرفتن مشعل مبارزه آزادیخواهی زنان، مایه افتخار و مباهات ما هستید. همچون انقلابیون آزادیخواه در کوهستان‌ها به مقاومت شما درود می‌فرستیم و با شوق و دانایی نشأت گرفته از این مبارزه اعلام می‌کنیم؛ پیروزی از آن مقاومت‌گران است."