ه.پ.گ مشخصات گریلای جان باخته انترناسیونال را اعلام کرد

مرکز خبررسانی ه.پ.گ اعلام کرد، مبارز انترناسیونال ساراه هاندلمان در نتیجه‌ی حملات هوایی ارتش ترکیه به شهادت رسیده است.

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات گریلای شهید انترناسیونال را اعلام کرد.

  متن بیاینه‌ی ه.پ.گ به شرح زیر است:

  " نبرد مقاومت در کردستان با شجاعت، زحمات و فداکاری عظیمی ادامه دارد. مقاومت آزادی که با پیشاهنگی پ.ک.ک ادامه دارد، در چهار سوی جهان گسترش یافته است. مبارزات شهدای شجاعمان که زندگی‌ با راهکار فدایی را برای خویش اساس گرفتند به حماسه‌ مبدل شده و در صفحات تاریخی که از یاد نخواهد نرفت نوشته خواهند شد.

  بسیاری از رفقایمان در کردستان علیه ارتش اشغالگر و استعمارگر ترکیه مبارزه کرده و در عرصه‌ی مقاومت تاریخی با شجاعت اقدام نموده و در کردستان راه را بر نیروهای فاشیست ‌سد نمودند. یکی از این شجاعان، مبارز انتزناسیونال سارا دورشین (ساراه هاندلمن) است. رفیقمان سارا در روز ۷ آوریل/ ۱۸ فروردین در نتیجه‌ی حمله هوایی ارتش اشغالگر ترکیه در مناطق حفاظتی مدیا به شهادت رسید. مشخصات رفیق شهیدمان به شرح زیر است:

   نام: ساراه هاندلمن

   کد سازمانی: سارا دورشین

   محل تولد: آلمان

   زمان و مکان شهادت: ۷ آوریل/۱۸فروردین – مناطق حفاظتی مدیا"

   در پایان بیانیه‌ی ه.پ.گ آمده است" در شخص رفیقمان سارا دورشین شهدای انترناسیونال خویش را که بزرگترین نشان اتحاد خلق‌ها هستند گرامی می‌داریم. (آن‌ها) در میان صفوف مبارزات آزادی خواهی خلق‌های زیر دست به شهادت رسیدند. پیمان می‌بندیم پرچم آزادی آن‌ها را به اهتزاز درخواهیم آورد."