ه.پ.گ مشخصات ۴ گریلای جانباخته خاکورک را اعلام کرد

مرکز خبررسانی ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای مشخصات ۴ گریلا که در روز ۱۶ مرداد در خاکورک به شهادت رسیده‌اند را اعلام کرده و افزود، "در منطقه ارموش دشمنان را در هم شکسته و روحیه‌ی مقاومت را در صفحات تاریخ رقم زدند."

  مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان ه.پ.گ با انتشار بیانیه‌ای یاد و خاطره ۴ تن از نیروهای گریلا که در روز ۷ آگوست/ ۱۶ مرداد در منطقه ارموش در عرصه خاکورک به شهادت رسیده‌اند را گرامی داشت.

  متن بیانیه ه.پ.گ به شرح زیر است:

  "در اطلاعیه‌ی روز ۸ آگوست / ۱۷ مرداد ماه اعلام کرده بودیم، در ساعت صبح روز ۷ آگوست/ ۱۶ مرداد در عرصه خاکورک واقع در مناطق حفاظتی مدیا، نیروهایمان در برابر نظامیان اشغالگر ترکیه که سعی در پیشروی در منطقه ارموش داشتند مقاومتی عظیم را پیشه نمودند. در نتیجه‌ی این مقاومت ۹ ارتشی کشته شدند. همچنین ۴ تن از رفقایمان با شجاعت در برابر نظامیان دشمن پیکار نموده، ضربات مهلکی را بر دشمن وارد ساخته و به شهادت رسیدند. مشخصات رفقایمان که در مقاومت ارموش به شهادت رسیدند بدین شرح است:

   نام: نجدت اوندر

   کد سازمانی: علی‌شیر رمبو

   محل تولد: جولمرگ

   زمان و مکان شهادت: ۷ آگوست ٢٠١٩ – خاکورک


   نام: شیروان ارهان

   کد سازمانی: مادورا آرارات

   محل تولد: ارزروم

   زمان و مکان شهادت: ۷ آگوست ٢٠١٩ - خاکورک


   نام: رِناس محمد امین

   کد سازمانی: روبار هبون

   محل تولد: قامشلو

   زمان و مکان شهادت: ۷ آگوست ٢٠١٩ - خاکورک


   نام: اسرا ارصلان

   کد سازمانی: سوزدا کربوران

   محل تولد: مردین

   زمان و مکان شهادت: ۷ آگوست/ ٢٠١٩ - خاکورک

  رفقایمان علی‌شیر، مادورا، روبار و سوزدا از روز ۲۷ مه /۶ خرداد در خاکورک در برابر حملات اشغالگرانه دولت فاشیست ترکیه نیرومندانه مقاومت نمودند و با روحیه‌ی فدایی آپویی هر وجب خاک کردستان را در برابر استعماگران حفظ نمودند. رفقایمان در برابر حملات اشغالگرانه‌ای که با کمک تکنولوژی نظامی سنگین، ۲۴ ساعت ادامه داشت با اراده‌ای نیرومند مقاومت کرده، در منطقه ارموش دشمن را درهم شکستند و روحیه‌ی مقاومت را در صفحات تاریخ رقم زدند. رفقایمان تا آخرین گلوله‌ی خویش در برابر دشمنان پیکار نمودند، اجازه ندادند که دشمن در منطقه پیشروی نموده و در راه عگید‌ و زیلان(ها) به سمبل مقاومت مبدل شدند.

  مراتب تسلیت خویش را در ابتدا به خانواده رفقای شهیدمان و تمامی خلق‌میهن دوست کردستان اعلام می‌داریم. پیمان می‌بندیم با به اهتزاز درآوردن بیرق پیروزی یاد و خاطره شهیدان را همیشه جاودان نگاه داریم."